"Pfeifen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Pfeifenhvízdání

Beispieltexte mit "Pfeifen"

Orgeln (mit Pfeifen und Klaviatur); Harmonien und ähnliche Musikinstrumente mit Klaviatur und durchschlagenden MetallzungenPíšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje s klaviaturou a volnými kovovými jazýčky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Pfeifenrohformen aus Wurzelholz oder anderem HolzHrubě tvarované špalky ze dřeva nebo kořenů pro výrobu dýmek
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)Bezkolencové louky (Molinia spp.) na vápenitých, rašelinných nebo hlinitosiltových těžkých půdách (Molinion caeruleae)
Lockpfeifen und Signalpfeifen (Position 9208);vábničky nebo píšťalky (číslo 9208);
Lockpfeifen und Signalpfeifen (Position 9208);vábničky nebo píšťalky (číslo 9208);
Tabakpfeifen (einschließlich Pfeifenköpfe), Zigarren- und Zigarettenspitzen, und Teile davonDýmky (včetně dýmkových hlav), a doutníkové nebo cigaretové špičky a jejich části a součásti
Erzeugnisse für Wasserpfeifen, die keinen Tabak enthalten, gehören jedoch nicht zu dieser Unterposition.Do této položky však nepatří výrobky neobsahující tabák určené ke kouření ve vodní dýmce.
Feuerzeuge und andere Anzünder; Tabakpfeifen (einschließlich Pfeifenköpfen), Zigarren- und Zigarettenspitzen, Teile dafürZapalovače cigaret a jiné zapalovače; dýmky, doutníkové a cigaretové špičky a jejich díly
Blasinstrumente (z.B. Pfeifenorgeln mit Klaviatur, Akkordeons, Klarinetten, Trompeten, Dudelsäcke), andere als Orchestrien und DrehorgelnDechové hudební nástroje (například píšťalové varhany s klaviaturou, tahací harmoniky, klarinety, trubky, dudy) kromě orchestrionů a kolovrátků
Spieldosen, Orchestrien, Drehorgeln, singende mechanische Vögel, singende Sägen, Rasseln, Mundsirenen, Lockpfeifen; mundbetätigte Signalhörner und -pfeifen,Hrací skříňky, orchestriony, kolovrátky, umělí zpěvní ptáci, hrací pily, řehtačky, dechové signální nástroje, vábničky, houkačky a píšťalky