"Persönlichkeit" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Persönlichkeitosobnost

Beispieltexte mit "Persönlichkeit"

Geschichtliche Persönlichkeithistorická osobnost

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Antragsteller ohne RechtspersönlichkeitŽadatelé bez právní subjektivity
Sie besitzt Rechtspersönlichkeit.Má právní subjektivitu.
Untergliederung nach Zweck und getrennter Ausweis von Krediten an Einzelunternehmer/Personengesellschaften ohne RechtspersönlichkeitČlenění podle účelu a oddělené sledování úvěrů podnikatelům (fyzickým osobám) / společenstvím bez právní subjektivity
sie besitzen Rechtspersönlichkeit undmají právní subjektivitu a
Erwerb der Rechtspersönlichkeit und Veröffentlichung im AmtsblattNabývání právní subjektivity a zveřejnění v Úředním věstníku
Rechtspersönlichkeit und Verwaltung des Betriebs (am Tag der Erhebung)Právní subjektivita a řízení podniku (ke dni provádění zjišťování)
davon: Einzelunternehmer/Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit [7]z toho: podnikatelé (fyzické osoby) / společenství bez právní subjektivity [7]
Für Einzelunternehmer/Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit siehe Abschnitt 3.Pokud jde o podnikatele (fyzické osoby) / společenství bez právní subjektivity, viz oddíl 3.
Aus- und Weiterbildung zur Förderung talentierter, qualifizierter unternehmerischer PersönlichkeitenRozvoj talentovaných, kvalifikovaných a podnikavých lidí pomocí vzdělávání a odborné přípravy
Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit (Teilgesamtheit von „Haushalte“)Podnikatelé (fyzické osoby) a společenství bez samostatné právní subjektivity – nevytvořené jako kvazikorporace –, jež jsou tržními výrobci.