"Oxid" auf Tschechisch


Oxidoxid

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kohlendioxidoxid uhličitý
Eisenoxiddosierungdávkování oxidu železa
Aluminiumoxid und/oder SiliciumdioxidOxid hlinitý a/nebo oxid křemičitý
Zinkoxid, Mangan(II)-oxid, Kupfer(II)-oxidoxidu zinečnatého; oxidu manganatého; oxidu měďnatého.
Schwefeltrioxid (Schwefelanhydrid), DiarsentrioxidOxid sírový (anhydrid kyseliny sírové); oxid arzenitý
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfer(II)-carbonat, Di-Kupferchlorid-tri-Hydroxidsíranu měďnatého pentahydrátu; uhličitanu měďnatého; chloridu-trihydroxidu diměďnatého;
bei Stickoxiden (NOx):v případě oxidů dusíku (NOx):
bei Kohlenmonoxid (CO):v případě oxidu uhelnatého (CO):
Bestimmung der PeroxidzahlStanovení peroxidového čísla
Epoxidharze, in PrimärformenEpoxidové pryskyřice, v primárních formách
Chloridoxide und ChloridhydroxideChlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy
Oxidationsmittel wie folgt und Mischungen daraus:d. tato okysličovadla a jejich směsi:
Oxidierte Stärke ist mit Natriumhypochlorit behandelte StärkeOxidovaný škrob je škrob zpracovaný chlornanem sodným
kg KOH Kilogramm Kaliumhydroxidkg KOH kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

kg KOH Kilogramm Kaliumhydroxidkg KOH kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)
kg NaOH Kilogramm Natriumhydroxidkg NaOH kilogram hydroxidu sodného (louh sodný)
Eisenoxidrot: wasserfreies Eisenoxid, wasserfreies Eisen(III)-oxidČervený oxid železa: bezvodý oxid železitý, bezvodý oxid železa (III)
Künstlicher Korund, auch chemisch nicht einheitlich; Aluminiumoxid; AluminiumhydroxidUmělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný; oxid hlinitý, hydroxid hlinitý
Chlorwasserstoff; Oleum, Diphosphorpentaoxid; andere anorganische Säuren, Silizium und SchwefeldioxidChlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatní anorganické kyseliny; oxid křemičitý a siřičitý
Magnesiumhydrogencarbonat; Magnesiumsubcarbonat (leicht oder schwer); hydriertes basisches Magnesiumcarbonat; MagnesiumcarbonathydroxidHydratovaný zásaditý uhličitan hořečnatý; uhličitan-hydroxid hořečnatý
Kaliumhydroxid (Titer mindestens 85 %),Hydroxid draselný, minimální titr 85 %.
Aluminiumoxid (ohne künstlichen Korund)Oxid hlinitý (kromě umělého korundu)
oder Ammoniumhydrogenazelat und Siliciumoxid,nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého
Diethylether, peroxidfrei, frisch destilliert.Čerstvě destilovaný diethylether bez peroxidu
Anforderungen hinsichtlich des StickoxidausstoßesPožadavky na emise oxidů dusíku
Magnesiumoxidindustrie (trockene Verfahrensstrecke) [4]Odvětví výroby oxidu hořečnatého (suchým procesem) [3]
Antioxidative Referenzverbindungen: Phenolische DiterpeneReferenční antioxidační sloučeniny: fenolové diterpeny