"Opal" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Opalopál

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Polysorbat 40; Polyoxyethylen(20)sorbitanmonopalmitatPoly(oxyethylen)-sorbitan-monopalmitát; polysorbát 40; poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monopalmitát
hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs)Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“
Gehalt an 2-Glycerinmonopalmitat von nicht mehr als 1,4 %;obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,4 %;
Bestimmung des prozentualen Gehalts an 2-GlycerinmonopalmitatStanovení procentního podílu 2-glyceryl monopalmitátu
prozentualer Anteil an 2-Glycerinmonopalmitat nach dem Verfahren des Anhangs VII;stanovení procentního podílu 2-glyceril-monopalmitátu metodou uvedenou v příloze VII,
Die Beobachtung einer leichten Opaleszenz ist normal und bedeutet keine Anomalie.Vznik slabé opalescence je normální a nezpůsobuje žádnou anomálii.
Polyoxyethylen-(20)-sorbitanmonopalmitat von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHTpolyoxyethylen-(20)-sorbitan-monopalmitát, 5 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 15 % hmotnostních