"Oktober" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Oktoberříjen

Beispieltexte mit "Oktober"

Fischerei für lebende Köder nur 1. Juli bis 31. OktoberRybolov na živou návnadu pouze od 1. července do 31. října
Alle Organe übermitteln dem Rechnungshof ihre Antworten spätestens am 15. Oktober.Každý orgán podá svou odpověď Účetnímu dvoru do 15. října.
Ernte zwischen Oktober und Aprilsklizeň od října do dubna
Artikel 181 gilt ab 1. Oktober 2014;článek 181 se použije ode dne 1. října 2014;
Zypern antwortete am 24. Oktober 2012.Kypr odpověděl dne 24. října 2012.
Frühe Navel (Ernte zwischen Oktober und Januar)Rané pomeranče Navel (sklizeň od října do ledna)
Andere Satsumas (Ernte zwischen Oktober und Dezember)Ostatní satsumy (sklizeň od října do prosince)
Finanzinstrumente: Angaben (geändert im Oktober 2009)Finanční nástroje: zveřejnění (ve znění novely z října 2009)
Zuteilungskoeffizient für den Teilzeitraum Oktober 2013Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce října 2013

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Islandponys (nur von April bis Oktober)Islandští poníci (pouze od dubna do října)
Geschehen zu Luxemburg am 7. Oktober 2013.V Lucemburku dne 7. října 2013.
Nominalvolumen: 77,5 Mrd. EUR (Oktober 2011: 53)Nominální objem: 77,5 mld. EUR (říjen 2011): 53)
Antragszeitraum: 24. Juni 2004 bis 22. Oktober 2004Období, ve kterém se podávají žádosti o osvědčení: od 24. června 2004 ăz 22. října 2004.
Dieser Verkauf wurde am 20. Oktober 2011 realisiert;K tomuto prodeji došlo 20. října 2011;
Antragszeitraum: 25. Oktober 2004 bis 21. Februar 2005Období, ve kterém se podávají žádosti o osvědčení: od 25. října 2004 až 21. února 2005.
bis spätestens 31. Oktober nach Ablauf jedes Einfuhrzollkontingentszeitraums.nejpozději dne 31. října po konci každého dovozního celního kvótového období.