"Oktober" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Oktoberříjen

Beispieltexte mit "Oktober"

Fischerei für lebende Köder nur 1. Juli bis 31. OktoberRybolov na živou návnadu pouze od 1. července do 31. října
Alle Organe übermitteln dem Rechnungshof ihre Antworten spätestens am 15. Oktober.Každý orgán podá svou odpověď Účetnímu dvoru do 15. října.
Ernte zwischen Oktober und Aprilsklizeň od října do dubna
Artikel 181 gilt ab 1. Oktober 2014;článek 181 se použije ode dne 1. října 2014;
Zypern antwortete am 24. Oktober 2012.Kypr odpověděl dne 24. října 2012.
Geschehen zu Luxemburg am 7. Oktober 2013.V Lucemburku dne 7. října 2013.
Frühe Navel (Ernte zwischen Oktober und Januar)Rané pomeranče Navel (sklizeň od října do ledna)
Gültig vom 24. September bis 24. Oktober 2013“platí od 24. září do 24. října 2013“
Antragszeitraum: 24. Juni 2004 bis 22. Oktober 2004Období, ve kterém se podávají žádosti o osvědčení: od 24. června 2004 ăz 22. října 2004.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Islandponys (nur von April bis Oktober)Islandští poníci (pouze od dubna do října)
Nominalvolumen: 77,5 Mrd. EUR (Oktober 2011: 53)Nominální objem: 77,5 mld. EUR (říjen 2011): 53)