"Ochse" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ochsevůl

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hochseefischereirybolov na volném moři
Bei Ochsen gelten für die Zahlung der Prämie folgende Voraussetzungen:U volů podléhá výplata prémie následujícím pravidlům:
Unternehmen, die selbstfahrende hochseetüchtige kommerzielle Schiffe bauen oder reparieren.podniky, které staví nebo opravují komerční zaoceánská plavidla s vlastním pohonem.
Auch Beihilfen, deren Ziel die Umschulung von Hochseefischern zu Seeleuten ist, können genehmigt werden.Povolena může být také podpora zaměřená na odborné přeškolení oceánských rybářů, kteří si přejí pracovat jako námořníci.
Die IATTC hat außerdem ihre Entschließung über die Erhaltung der Weißspitzen-Hochseehaie aufrechterhalten.IATTC rovněž ponechala v platnosti usnesení o zachování žraloka dlouhoploutvého.
Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)Pro PO: mořská akvakultura, sladkovodní akvakultura; pobřežní rybolov včetně drobného rybolovu; rybolov na volném moři a rybolov ve vzdálených vodách; jiná oblast (upřesněte)