"Nr." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Nr.č.

Beispieltexte mit "Nr."

Lager Nr.sklad. č.
Meldung Nr.hlášení č.
Schritt Nr.krok č.
Auftrags Nr.zakázka č.
Nr. der BuchungsstelleČíslo účtárny
Nr. des LuftverkehrsbetreiberzeugnissesČíslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)
Nr. 5 (zusätzliche Leuchteneinheit)Č. 5 (dodatečná jednotka osvětlení)
Nr. 4 und 8 (zwei zusätzliche Leuchteneinheiten)Č. 4 a 8 (dvě dodatečné jednotky osvětlení)
Nr. 1 und 11 (zwei symmetrisch angeordnete Leuchteneinheiten)Č. 1 a 11 (dvě symetricky umístěné jednotky osvětlení)
Nr. 2 und 10 (zwei symmetrisch angeordnete Leuchteneinheiten)Č. 2 a 10 (dvě symetricky umístěné jednotky osvětlení)
Nr. 5 „Glass for Oil Tasting“, in dem die Methode zur Erwärmung der Proben im Glas beschrieben wird.Tato teplota byla zvolena proto, že usnadňuje zjišťování organoleptických rozdílů oproti teplotě okolí, a proto, že při nižších teplotách se zřídka uvolňují aromatické sloučeniny charakteristické pro tyto oleje, zatímco vyšší teploty vedou k výskytu těkav
Auftrag / Masch. Nr.Č.zakázky/stroje
Gerät- und Auftragsbestätigung Nr.Potvrzení objednávky přístroje č.
Anlage Nr. … FälschungenNelegální zboží
Bremsleuchte (Regelung Nr. 7)Brzdová svítilna (předpis č. 7)
Umrissleuchte (Regelung Nr. 7)Doplňková obrysová svítilna (předpis č. 7)
Schlussleuchte (Regelung Nr. 7)Zadní obrysová svítilna (předpis č. 7)
Begrenzungsleuchte (Regelung Nr. 7)Přední obrysová svítilna (předpis č. 7)
Nebelscheinwerfer (Regelung Nr. 19)Přední mlhový světlomet (předpis č. 19)
Nebelschlussleuchte (Regelung Nr. 38)Zadní mlhová svítilna (předpis č. 38)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anlagen-Nr.linka č.
Material-Nr.materiálové č.
Stations-Nr.stanoviště č.
Zeichn.-Nr.výkres č.
Auftrag-Nr.číslo zakázky
NIO Stationsnr.NEOK č. stanoviště
Deklaration Materialgruppennr.uvedení čísla materiálové skupiny
Typen-Nr. Dialogdialog. okno typ. čísla
Code-Nr. der Probe:Kód vzorku:
Code-Nr. des Prüfers:Kód posuzovatele:
CIPAC-Nr. nicht vergebenCIPAC Nepřiděleno
Zulassungsnr. des ZentrumsČíslo schválení střediska
Umsetz-Zulassungsnr. des FlaggenstaatsČíslo oprávnění k přemístění státu vlajky:
Kultur-Sammlung Nr. DSM BV-0001 CIPAC-Nr.Sbírka kultur č. DSM BV-0001
Eisen(II)-Sulfat-Heptahydrat: CAS-Nr. 7782-63-0 CIPAC-Nr.Síran železnatý heptahydrát: CAS 7782-63-0
geboren 1940 in Caracas, Venezuela venezolanischer Staatsbürger, ID-Nr.narozen 1940 v Caracasu, Venezuela
Repellents (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Tallöl (roh) CAS-Nr.Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / surový tálový olej
Siehe jedoch Randnr. f).Avšak viz bod 89 níže.
warte auf Pumpennr. Eingabečekání na zadání č. čerpadla
warte auf Pumpennr. EingabeČekání na zadání č. čerpadla
Verordnung (EU) Nr. 883/2011Nařízení (EU) č. 883/2011
EG-Nr.: noch nicht zugewiesenČíslo ES: dosud nepřiděleno
CAS-Nr.: noch nicht zugewiesenČíslo CAS: dosud nepřiděleno
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 481/2012Prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012