"Neuseeland" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

NeuseelandNový Zéland

Beispieltexte mit "Neuseeland"

Neuseeland ist eine ehemalige britische Kolonie.Nový Zéland je bývalá britská kolonie.
Erzeugnisse mit Ursprung in NeuseelandProdukty pocházející z Nového Zélandu
Durchschnittspreis der Einfuhren aus Neuseeland (in Euro/Quadratfuß)Průměrná cena dovozu z Nového Zélandu (EUR/čtverečná stopa)
Auch die Einfuhren aus Indien, der Türkei, Neuseeland und den übrigen Ländern der Welt wurden analysiert.Byla provedena analýza dovozu z Indie, Turecka a Nového Zélandu a ostatních částí světa.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Spinat (Neuseeland-Spinat, Amaranth-Spinat)Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus))
Australien und Neuseeland, andere Länder Ozeaniens und PolargebieteAustrálie a Nový Zéland, ostatní země Oceánie a Polárních oblastí.
Spinat (Neuseeland-Spinat, Amarant-Spinat, Goldnarben-/Okumoblätter, Bitterblatt)Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))