"Netzwerk" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Netzwerksíť

Beispieltexte mit "Netzwerk"

Das Netzwerk hat folgende Aufgaben:Úkolem sítě je:
Nationales Netzwerk für den ländlichen RaumCelostátní síť pro venkov
Pilotprojekt — Europäisches Netzwerk für TierschutzPilotní projekt – Koordinovaná evropská síť pro dobré životní podmínky zvířat
Europäisches Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen RaumsEvropská síť pro rozvoj venkova
Die Kommission unterstützt ein Netzwerk von "Kreatives-Europa"-Desks.Komise síť kanceláří programu Kreativní Evropa podporuje.
Die Vernetzung durch das nationale Netzwerk für den ländlichen Raum sollCílem propojování prostřednictvím celostátní sítě pro venkov je:
ein Netzwerk europäischer Kinobetreiber, die einen signifikanten Anteil nicht-nationaler europäischer Filme zeigen;síť provozovatelů evropských kin uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

NetzwerktechnikSíťové technologie
Das EIP-Netzwerk sollCílem sítě EIP je:
Computersysteme und IT-NetzwerkePočítačová technika a sítě IT
Netzwerkverbindung von Maschinen und AnlagenSíťové propojení stroje a zařízení
Netzwerkunterstützung und Austausch bewährter Verfahren.podpory na vytváření sítě kontaktů a výměnu informací o osvědčených postupech.
Netzwerkanalysatoren mit einer höchsten Betriebsfrequenz größer als 43,5 GHz;síťové analyzátory s maximálním pracovní frekvencí vyšší než 43,5 GHz;
Europäisches Innovations- und Partnerschafts-NetzwerkSíť evropského inovačního partnerství EIP
Für jede Art von Netzwerk-Port:pro každý typ síťového portu:
Das Netzwerkelement wird entworfen.Zařízení se projektuje.
Das EIP-Netzwerk hat folgende Aufgaben:Úkolem sítě EIP je:
Das Netzwerkelement ist funktionsfähig.Zařízení je funkční.
Hardware, Software, Netzwerk, PrüftechnikHardware, software, síť, zkušební technika
Informations- und Kommunikationsbeauftragte und -netzwerkeInformační a komunikační pracovníci a jejich sítě
Internetanschluss: sonstige Mobilverbindung über Mobilfunknetzwerke;internetové připojení: jiné mobilní připojení používající mobilní telefonní sítě,