"Nahrungsergänzungsmittel" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Nahrungsergänzungsmittelpotravinový doplněk

Beispieltexte mit "Nahrungsergänzungsmittel"

Nahrungsergänzungsmittel in flüssiger FormDoplňky stravy dodávané v tekuté podobě
Nahrungsergänzungsmittel in Form von Sirup oder in kaubarer FormDoplňky stravy dodávané ve formě sirupu nebo určené ke žvýkání
Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Reis, der durch den Schimmelpilz Monascus purpureus fermentiert wurdeDoplňky stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus
Nahrungsergänzungsmittel in Form von Brausetabletten enthalten normalerweise Säuren (etwa Zitronensäure) und Hydrocarbonat- oder Carbonat-Salze.Doplňky stravy ve formě šumivých tablet obvykle obsahují kyseliny (například kyselinu citronovou) a hydrouhličitanové nebo uhličitanové soli.
Tone, die als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden.jíly prodávané jako doplněk stravy.
Nur Nahrungsergänzungsmittel in Form von Brausetablettenpouze doplňky stravy ve formě šumivých tablet
Laut Etikett ist die Ware als Nahrungsergänzungsmittel zum menschlichen Verzehr bestimmt.Podle etikety je výrobek určený k lidskému požívání jako potravinový doplněk.
Laut Etikett ist die Ware als Nahrungsergänzungsmittel zum menschlichen Verzehr aufgemacht.Podle etikety je výrobek předkládaný jako potravinový doplněk k lidskému požívání.
Mit der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [3] werden Anforderungen an Nahrungsergänzungsmittel festgelegt.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES [3] stanoví požadavky na doplňky stravy.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Es ist noch kein Höchstgehalt für Arsen in Nahrungsergänzungsmitteln auf EU-Ebene festgelegt worden.Maximální limit arzenu v doplňcích stravy nebyl na úrovni EU stanoven.
DL-Asparaginsäure, zur Verwendung beim Herstellen von Nahrungsergänzungsmitteln, (CAS RN 617-45-8) [1]Kyselina DL-aspartová používaná při výrobě doplňků stravy, (CAS RN 617-45-8) [1]
Es ist daher angebracht, die Verwendung von Dimethylpolysiloxan (E 900) in Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Brausetabletten zuzulassen.Je proto vhodné umožnit používání dimethylpolysiloxanu (E 900) v doplňcích stravy ve formě šumivých tablet.
Es gibt eine technologische Notwendigkeit für die Verwendung von neutralem Methacrylat-Copolymer und anionischem Methacrylat-Copolymer in festen Nahrungsergänzungsmitteln.Použití neutrálního kopolymeru methakrylátu a aniontového kopolymeru methakrylátu v pevných doplňcích stravy je potřebné z technologického hlediska.