"Muttermilch" auf Tschechisch


Muttermilchmateřské mléko


Beispieltexte mit "Muttermilch"

H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigenH362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
Die Lämmer müssen natürlich gesäugt, also mit Muttermilch ernährt werden.Jehňata musí být krmena mateřským mlékem (přirozené kojení).
Die Lämmer werden frei oder halbfrei gehalten und mit Muttermilch ernährt (natürliche Säugung).Jehňata určená na porážku se chovají ve volně se pasoucích stádech nebo ve stádech s omezeným výběhem a jsou krmena mateřským mlékem (přirozené kojení).
Gemäß den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten Säuglinge mit geringem Geburtsgewicht Muttermilch erhalten.Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by měli být kojenci s nízkou porodní hmotností krmeni mateřským mlékem.