"Muskel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Muskelsval

Beispieltexte mit "Muskel"

die Mindestspeckdicke in mm (einschließlich Schwarte) über dem Muskel Gluteus medius,minimální tloušťka sádla v milimetrech (včetně kůže) nad svalem gluteus medius,
S (mm) Speckschichtdicke, gemessen an der dünnsten Stelle über dem Muskel Gluteus medius.S tloušťka vrstvy sádla měřená v nejtenčím bodě nad svalem gluteus medius v mm.
Alle drei Variablen des Image-Meater werden an der Spaltlinie im Schinken (rund um den Muskel Gluteus medius) gemessen:Všechny 3 proměnné u přístroje Image-Meater se měří na řezu vedeném podélnou osou jatečně upraveného těla v oblasti kýty (kolem svalu gluteus medius):

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Feuchtigkeitsgehalt des Muskels:Obsah vody ve svalovině
ohne Geschlechtsorgane und anhaftende Muskeln;bez pohlavních orgánů a připojených svalů;
Profile insgesamt konvex; sehr gute Muskelfülleprofily celkově konvexní, velmi dobře vyvinutá svalovina
Kann Muskelbelastung oder Rückenschmerzen verursachen.Může způsobit namožení svalů nebo bolesti zad.
Y geschätzter Muskelfleischanteil des SchlachtkörpersY odhadovaný procentní podíl libového masa v jatečně upraveném těle,
v. H. Muskelfleischanteil (geschätzt) des SchlachtkörpergewichtsLibové maso v procentech hmotnosti jatečně upraveného těla
Der Handelswert wird jedoch nicht nur vom Muskelfleischanteil bestimmt.Obchodní hodnota jatečně upravených těl se ovšem neurčuje pouze na základě odhadovaného podílu libového masa.
Innereien nicht zulässig (ausgenommen Rinderzwerchfelle und -kaumuskeln).Nejsou povoleny žádné vnitřnosti (kromě hovězí bránice a žvýkacích svalů).