"Montageplatz" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Montageplatzmontážní pracoviště

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Demontageplatzdemontážní pracoviště
Durchläufe durch Demontageplatz xprůchody demontážním místem x
Betreiber muss Gefährdungsbeurteilung erstellen und entsprechende Maßnahmen treffen (Beleuchtung min. 500 lux, Abschranken des Montageplatzes, usw.).Provozovatel musí zpracovat posouzení rizik a přijmout odpovídající opatření (osvětlení min. 500 lux, vymezení místa montáže atd.).