"Moment" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Momentchvíle

Beispieltexte mit "Moment"

Schrauber 1 Moment zu grosspříl. velký moment šroubováku 1
Schrauber 1 Moment zu kleinpříliš malý moment šroubováku 1
Diese werden im Moment für 2 verschiedene Konturen vorgesehen.Ty jsou určeny ke zpracování 2 různých obrysů.
Verändern die Füße ihre Stellung, so dürfen sie für den Moment in dieser Stellung verbleiben.Pokud chodidla svou polohu změní, v této poloze se prozatím ponechají.
Die Fertigstellung der Dosiereinheit nach dem Eingang der schriftlichen Bestellung wird im Moment ca. 10 bis 12 Wochen betragen.Zhotovení dávkovacího zařízení vyžaduje v současné době cca 10 až 12 týdnů od doručení písemné objednávky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Drehmomentkrouticí moment
Drehmomentschlüsselmomentový klíč
Drehmoment beim Verankerntočivý moment při ukotvování
Ansprechmoment am BremshebelPrahová hodnota točivého momentu na páce brzdy
Prüfprogramm mit konstantem BremsmomentZkušební program s konstantním momentem
Kraftstofffördermenge je Hub (mm3) für Dieselmotoren, Kraftstoffdurchfluss (g/h) für Benzinmotoren bei maximalem DrehmomentDodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při maximálním točivém momentu
Drehmoment max. 150 NcmTočivý moment max. 150 Ncm
Anzugsmoment der Schrauben 85 Nmutahovací moment šroubů 85 Nm
Schrauben mit Drehmoment anziehen.Šrouby dotáhněte utahovacím momentem.
Interpreter läuft momentan noch nichtInterpreter momentálně ještě neběží
Trägheitsmoment des Motor-Schwungrads: …Moment setrvačnosti setrvačníku motoru: …
Alle Schrauben entsprechend Anzugsdrehmoment anziehen.Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím utahovacím momentem.
Pneumatikschrauber mit vorgegebenem Drehmoment verwendenPoužijte pneumatický šroubovák s předepsaným utahovacím momentem