"Mineralöl" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Mineralölminerální olej

Beispieltexte mit "Mineralöl"

Dinonylnaphthyl-sulfonsäuresalz in der Form einer Lösung in MineralölSůl kyseliny dinonylnaftylsulfonové ve formě roztoku v minerálním oleji
Calciumphosphonat-Phenat, in Mineralöl gelöstKalcium-fosfonát-fenát, rozpuštěný v minerálním oleji
Katalysator, bestehend aus einer Suspension in Mineralöl vonKatalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji:
Salze der Dinonylnaphthalinsulfonsäure, in Mineralöl gelöstSoli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálních olejích
Derzeit wird eine CO2-Steuer nur auf Mineralöl und Benzin erhoben.V současnosti jsou daně z emisí CO2 v Norsku vybírány pouze u minerálního oleje a benzínu.
Schmierölartig Flavour bei Ölen, das an Dieseltreibstoff, Fett oder Mineralöl erinnert.Olejový Chuťově-čichový počitek oleje připomínající naftu, mazací tuky nebo minerální olej.
Additive für Schmieröle, auf der Grundlage von organischen Molybdänkomplexverbindungen, in Mineralöl gelöstAditiva pro mazací oleje, na bázi komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji
Beschleunigte Umstrukturierung größerer öffentlicher Versorgungsunternehmen (Strom, Mineralöl und Erdgas sowie Eisenbahn, Flugverkehr, Telekommunikation usw.).Urychlit také restrukturalizaci velkých služeb ve veřejném vlastnictví (elektřina, ropa a plyn, železnice, aerolinie, telekomunikace atd.).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kokerei und MineralölverarbeitungKoks a rafinované ropné produkty
Mineralöl, chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, Gummi- und Kunststoffwaren INSGESAMTCELKEM ropné, chemické, farmaceutické výrobky, pryžové a plastové výrobky
in einem Druckfarbenöl-Lösungsmittel (weißes Mineralöl)v rozpouštědle olejových inkoustů (bílý minerál)
Niemals Mineralöle und synthetische Öle miteinander vermischen!Nikdy nesměšujte minerální oleje se syntetickými!
Im Allgemeinen werden Mineralöle mit schaumhemmenden und antikorrosiven Zusätzen verwendet.Všeobecně se používají minerální oleje s přísadami tlumícími vznik pěny a s antikorozními účinky.
nicht mehr als 70 GHT einer Mineralölfraktion bestehend aus aromatischen Kohlenwasserstoffennejvýše 70 % hmotnostních ropné frakce tvořené aromatickými uhlovodíky
Tankschiffe für die Beförderung von Rohöl, Mineralölerzeugnissen, Chemikalien, FlüssiggasTankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného plynu
Wegen der schlechten Abbaubarkeit verbleiben Mineralölbasierende Schmierstoffe sehr lang im Ökosystem.Vzhledem ke špatnému odbourávání zůstávají maziva založená na minerálních olejích v ekosystému velmi dlouho.
Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse Stoffe, MineralwachseNerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, živičné látky, minerální vosky