"Migrationspolitik" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Migrationspolitikmigrační politika

Beispieltexte mit "Migrationspolitik"

Nachweislich effiziente Umsetzung der Asyl- und Migrationspolitik sowie Überwachung der entsprechenden Maßnahmen einschließlich Berichterstattung.Prokázat účinnou vnitrostátní správu azylové a migrační politiky a monitorovat související činnosti a podávat o nich zprávy.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

EU-Migrationspolitikmigrační politika EU