"Messring" auf Tschechisch


Messringkroužek dotykové sondy


Beispieltexte mit "Messring"

Messring in die Wechselteilablage setzen.Vyjmutý kroužek dotykové sondy odložte na poličku.
Messring verdrehen und nach unten entnehmen.Otočte kroužkem dotykové sondy a tahem směrem dolů jej vyjměte.
Typspezifischen Messring aus der Wechselteilablage entnehmen.Z poličky vezměte kroužek dotykové sondy vhodný pro zvolený typ.
Typspezifischen Messring einsetzen und so verdrehen, dass der Messring nicht nach unten herausfallen kann.Vsaďte kroužek dotykové sondy vhodný pro zvolený typ a otočte jím tak, aby nemohl vypadnout směrem dolů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Feste und variable Entfernungsmessringe müssen unabhängig voneinander zu- und abschaltbar sowie in ihrer Darstellung klar zu unterscheiden sein.Zapnutí/vypnutí pevných a nastavitelných značek dosahu musí být na sobě vzájemně nezávislé a jejich zobrazení musí být jasně rozlišitelné.
Im Navigationsmodus sind entsprechend den Vorschriften für das Radarbild die folgenden festen Entfernungsbereiche und Entfernungsmessringe vorgeschrieben:V navigačním režimu jsou předepsány následující pevně dané dosahy a kružnice k měření vzdálenosti podle předpisů pro radar: