"Melasse" auf Tschechisch


Melassemelasa


Beispieltexte mit "Melasse"

Repräsentative Preise und zusätzliche Zölle bei der Einfuhr von Melasse im Zuckersektor ab dem 25. Juni 2004Reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 25. června 2004
zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im Zuckersektor ab dem 12. November 2004kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 12. listopadu 2004

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Melassen aus der Gewinnung oder Raffination von Zucker (ohne Rohrzucker)Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru (kromě třtinové melasy)
Zucker und Melassen, karamellisiert, mit einem Gehalt an Saccharose, bezogen auf den Trockenstoff, von 50 GHT oder mehrKaramel obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy v sušině
Grünmehl, Luzernegrünmehl und Kleegrünmehl sowie Zuckerrübentrockenschnitzel und getrocknete Zuckerrübenmelasseschnitzeltravní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovkových a sušených cukrovarských řízků,
Während des Herstellungsverfahrens werden Pflanzenfasern und Rohrzuckermelassekonzentrate zugesetzt und eine dehydratisierte Rohrzuckermelasse gewonnen.Během výrobního procesu se přidávají rostlinná vlákna a koncentráty třtinové melasy a získá se dehydrovaná třtinová melasa.