"Maximum" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Maximummaximum

Beispieltexte mit "Maximum"

Maximum in Aceton bei ca. 462 nmMaximum v acetonu při cca 462 nm
Maximum in Chloroform bei ca. 409 nmMaximum v chloroformu při cca 409 nm
Maximum nicht mehr als 900 mm über dem Boden;maximálně nejvýše 900 mm nad vozovkou.
Maximum bei 282—283 nm (2 mg in 100 ml Methanol)282 až 283 nm pro roztok 2 mg ve 100 ml methanolu
Maximum in wässriger Ammoniaklösung bei ca. 518 nmMaximum ve vodném roztoku amoniaku při cca 518 nm
Maximum net power [12] Einschließlich Toleranzangabe.Maximální netto výkon [12] Uveďte povolenou odchylku.
Maximum in verdünnter Salzsäure bei ca. 494 nm für KarminsäureKyselina karmínová má maximum ve zředěné kyselině chlorovodíkové při cca 494 nm
Verwendung bei Milchkühen, insbesondere wenn sie das Maximum der täglichen Milchleistung erreichen, für die Mindestdauer von 14 TagenU dojnic, zejména pokud dosahují maxima denní produkce mléka, používat nejméně po dobu 14 dní.
Während des Aktualisieren werden für Ist und Stellwert noch die Statistischen Angaben Minimum, Maximum und Mittelwert, sowie die aktuelle Anzahl erfasster Samples und der Zeitpunkt der letzten Erfassung angezeigt.Během aktualizace se vedle skutečné hodnoty a hodnoty akční veličiny zobrazují ještě také údaje minima, maxima a aritmetického průměru, a také aktuální počet pořízených vzorků a čas posledního pořízení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Minimum- / Nenn- und Maximum-Geschwindigkeitminimální / jmenovitá a maximální rychlost
Minimum- / Nenn- und Maximum-GeschwindigkeitMinimální / Jmenovitá a maximální rychlost
Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum).Zaplacená cena nebo rozpětí zaplacených cen (maximum/minimum).
Die Laminarstreckeneinheiten können auch mit höheren Prüfdrücken, bis zu einem statischen Absolutdruck von Pabs = 5 bar (Maximum), betrieben werden.Jednotky s úseky laminárního proudění je možno provozovat také s vyššími zkušebními tlaky, až do absolutního statického tlaku Pabs = 5 bar (maximum).