"Maschine" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Maschinestrojní zařízení

Beispieltexte mit "Maschine"

Maschine anhebenstroj zdvihněte
Maschine absetzenpostavte stroj na zem
Maschine reinigenstroj vyčistěte
Maschine Umrüstenpřestavba stroje
Maschine einschaltenzapněte stroj
Sollwert Maschinepožadovaná hodnota stroje
hydraulische Maschinehydraulické stroje
pneumatische Maschinepneumatické zařízení
Bezeichnung der Maschinenázev stroje
Einschalten der Maschinezapnutí stroje
Ausschalten der Maschinevypnutí stroje
Beschreibung der Maschinepopis stroje
Maschine reinigen und wartenStroj vyčistěte, očistěte a podrobte údržbě
Maschine anheben und wegfahren.Stroj nadzvedněte a odvezte o kousek dále.
Maschine in Grundstellung fahrenstrojem najeďte do základní polohy
Maschine in Grundstellung fahrenStrojem najeďte do základní polohy
Maschine zum Aufstellort rollen.Na válečcích stroj odvezte do místa ustavení.
Maschine zum Aufstellungsort rollen.Na válečcích posuňte stroj do konečné polohy.
Maschine zum Aufstellungsplatz transportierenpřeprava stroje do místa ustavení
Lärmpegel an der MaschineHladina hluku na stroji
der Ausstattung der Maschinevybavení stroje
Fremdkörper in der MaschineCizí těleso ve stroji
der Arbeitsweise der Maschinezpůsob práce se strojem
Information über die MaschineInformace o stroji
den Sicherheitseinrichtungen der Maschinebezpečnostní zařízení stroje
Bestimmungsgemäße Verwendung der MaschinePoužívání stroje v souladu s jeho určením
Geprüfte Maschine / AnlageRevizi byl podroben stroj / zařízení
Gewichte der Maschine beachten.Dbejte na hmotnosti jednotlivých částí stroje.
Die Maschine wird ausgeschaltet.Stroj se vypne.
Bezeichnung der Maschine / AnlageNázev stroje / zařízení
Alle Sortierteile von Maschine entfernenVyjměte ze stroje všechny tříděné součástky
die Maschine aufgestellt und ausgerichtetsprávné ustavení a vyrovnání stroje
Die Maschine besitzt einen Hauptschalter.Stroj je vybaven hlavním vypínačem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Maschinenrichtliniesměrnice o strojních zařízeních
Schleifmaschinebruska
Maschinendatenerfassungpořizování strojních dat
Maschinengewichthmotnost stroje
Maschinenindexindex stroje
Maschinenrichtlinie (98/37/EG)směrnice pro strojní zařízení (98/37/ES)
industrielle Elektromaschineelektrické stroje pro průmysl
landwirtschaftliche Zugmaschinetraktory
allgemeiner Maschinenbauvšeobecné strojírenství
Maschinen und GeräteStroje a zařízení
Sicherheit von Maschinenbezpečnost strojů
Hinweise zum Maschinenbetriebpokyny k provozu stroje
für unvollständige Maschineno neúplných strojních zařízeních
Sondermaschinen- und AnlagenbauSpeciální strojírenství a výroba zařízení
Antriebsmaschinen oder MotorenkombinationenMotory nebo jejich kombinace
Maschine / Motor läuft nichtStroj / motor neběží
Maschinennachlauf ca. 10 Sekunden.Doběh stroje cca 10 sekund.
Maschine zum Aufstellungsplatz transportierenPřeprava stroje do místa ustavení
Maschine einschalten - Automatikablauf startenZapnutí stroje - Spuštění automatického pracovního cyklu
Maschinen- bzw. anlagenspezifische GefährdungenNebezpečí specifické pro stroj respektive zařízení
Maschinen- bzw. anlagenspezifische RisikoeinschätzungHodnocení nebezpečí specifických pro stroj respektive zařízení
Maschinenherstellendes Unternehmen (Hersteller / Inverkehrbringer)Podnik vyrábějící stroj (výrobce / distributor)
Personen an der MaschineOsoby u stroje
Tätigkeiten an der MaschineČinnosti na stroji
Mit Informationen ab MaschineS informacemi od stroje
Technische Daten der MaschineTechnická data stroje
Veränderungen an der MaschineZměny konstrukce stroje
Hinweise zum Abbau der Maschinepokyny k demontáži stroje
Nichtbestimmungsgemäße Verwendung der MaschineNesprávné použití stroje v rozporu s určením
Pumpe für Waschmaschine vorbereitenPříprava čerpadla do myčky
Elektrische Ausrüstung von MaschinenElektrická zařízení strojů
Flansch (Nacharbeit an Maschinenteil)Příruba (dodatečné zpracování součásti stroje)
Folgemaschine ist nicht eingeschaltet.Následující stroj není zapnutý.
Elektrische Ausrüstungen von MaschinenElektrické vybavení strojů
Sicherheit von Maschinen, GrundbegriffeBezpečnost strojů, základní pojmy
Tintenstrahldruckmaschinen (Position 8443) odertryskové tiskařské stroje a tiskárny (číslo 8443);