"Marken" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

MarkenMarche

Beispieltexte mit "Marken"

Beziehung zu MarkenVztah k ochranným známkám
Gattungsbezeichnungen, Kollisionen mit Namen von Pflanzensorten und Tierrassen, mit gleichlautenden Namen und mit MarkenDruhovost, překrývání s názvy odrůd rostlin a plemen zvířat, homonymními názvy a ochrannými známkami
Cashflow (eigene Marken und Einzelhandelsmarken) (in EUR)Peněžní tok (výrobky pod vlastní značkou a pod značkou maloobchodníků) (v EUR)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Markenrechtprávo na obchodní značku
Briefmarkenkundefilatelie
Marken, die unter Verstoß gegen Unterabsatz 1 eingetragen wurden, werden gelöscht.Ochranné známky zapsané v rozporu s prvním pododstavcem se prohlásí za neplatné.
Nur Markenschmierstoffe gleicher Sorte und Qualität nachfüllen.Na doplňování používejte jen značková maziva stejného druhu a kvality.
Die Ausrichtung der H-Punkt-Sichtmarken muss aufrechterhalten werden.Je přitom třeba zachovat vzájemnou polohu terčíků.
das Schlachtdatum, die Ohrmarkennummern und die Schlachtnummern der Tiere,datum porážky a identifikační a porážkové číslo zvířete,
Beziehungen zwischen Marken, Ursprungsbezeichnungen und geografischen AngabenVztahy mezi ochrannými známkami, označeními původu a zeměpisnými označeními
Anlagen, deren Bauteile mit unterschiedlichen Fabrik- oder Handelsmarken gekennzeichnet sind,systémy vybavené částmi, které nesou různá výrobní nebo obchodní označení,
Die Markeneigentümer befinden sich gegenüber den Einzelhändlern in einer starken Verhandlungsposition.Vyjednávací schopnost vlastníků značek vůči maloobchodníkům je silná.
Warenverkaufsautomaten (z. B. Briefmarken-, Zigaretten-, Lebensmittel- oder Getränkeautomaten), einschließlich GeldwechselautomatenProdejní automaty (například pro prodej poštovních známek, cigaret, potravin nebo nápojů), včetně automatů na rozměňování peněz