"Mark" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Markmarka

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Leitungsmarkierungenznačení na vedeních a kabelech
Vermarktungmarketing
DänemarkDánsko
Marktzugangpřístup na trh
Marktwirtschafttržní ekonomika
marktbeherrschende Stellungdominantní postavení
Online MarketingOnline marketing
Gemeinsamer Marktspolečný trh
Regionen Dänemarksdánské regiony
freier Devisenmarktvolný trh
internationaler Marktmezinárodní trh
Markt der EUtrh EU
Marktanteil der UnionPodíl na trhu Unie
Markteintritt und MarktaustrittVstup na trh a odchod z trhu
Marktanteile der UnionsherstellerPodíl výrobců z Unie na trhu
Marktaufsicht und NachprüfungsverfahrenDohled nad trhem a postup ověřování shody
Anteile an GeldmarktfondsAkcie / podílové listy fondů peněžního trhu
Liberalisierung des Marktesliberalizace trhu
Arabischer Gemeinsamer MarktSpolečný arabský obchod
Anteil am GemeinschaftsmarktPodíl na trhu Společenství
Zentralamerikanischer Gemeinsamer MarktStředoamerický společný trh
Marktanteil in der UnionPodíl na trhu v Unii
Marktanteil — alle VerfahrenPodíl na trhu – všechny režimy
Marktanteil der gedumpten EinfuhrenPodíl dumpingového dovozu na trhu
Marktanteil der Einfuhren aus JapanPodíl dovozu z Japonska na trhu
Marke (Handelsname des Herstellers):Značka (obchodní název výrobce):
marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungenvýdaje související s trhem a přímé platby
Markierung von Fahrbahnen und Parkplätzen.nátěry a značení povrchu silnic a parkovišť
Anzeige des eingestellten BookmarkZobrazení nastavené záložky
Artikel 5 des Abkommens SVR Macau/Dänemarkčlánek 5 dohody ZAO Macao-Dánsko,
Anteil am freien MarktPodíl na volném trhu
Rücknahme aus dem Marktstažení z trhu
Fabrik- oder Handelsmarke …Výrobní nebo obchodní značka …
Anteile an Geldmarktfonds [43]Akcie / podílové listy fondů peněžního trhu [43]
Löscht die markierte LadeeinheitVymaže označenou nakládací jednotku
Harmonisierungsamt für den BinnenmarktÚřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
Auskommentieren des markierten Befehls.Vykomentování označeného příkazu.