"Mangan" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Manganmangan

Beispieltexte mit "Mangan"

Wasserlösliches Mangan (Mn), falls vorhandenVodorozpustný mangan (Mn), pokud je přítomen
Manganoxid mit einem Gehalt an Mangan von 77 GHT oder mehrOxid manganatý obsahující 77 % hmotnostních nebo více manganu
Phosphor, Eisen, Mangan oder Blei enthaltende Verbindungen dürfen diesem Bezugskraftstoff nicht absichtlich zugesetzt werden.Do tohoto referenčního paliva se nesmí záměrně přidávat žádné složky obsahující fosfor, železo, mangan nebo olovo.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Mangan(II)-oxid, Eisencarbonat, Kupfer(II)-carbonatoxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého.
Zinkoxid, Mangan(II)-oxid, Kupfer(II)-oxidoxidu zinečnatého; oxidu manganatého; oxidu měďnatého.
Manganite, Manganate und Permanganate; Molybdate; WolframateManganitany, manganany a manganistany; molybdenany; wolframany
mehr als 30 GHT Mangan,více než 30 % manganu,
mit einem Mangangehalt von 0,4 GHT oder mehrObsahující nejméně 0,4 % hmotnostních manganu
Stabstahl, warmgewalzt, aus Mangan-Silicium-StahlTyče válcované za tepla, z křemíko-manganové oceli
Chrom-, Mangan-, Blei- und Kupferoxide und -hydroxideOxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi
katalytische Oxidation (unter Einsatz von Mangansalzen als Katalysator),i. katalytickou oxidací (za použití solí manganu jako katalyzátoru),
Walzdraht aus Mangan-Silicium-Stahl, warmgewalzt, in Ringen regellos aufgehaspeltTyče a pruty válcované za tepla, z křemíko-manganové oceli, v nepravidelně navinutých svitcích
Fakultativ: Gesamt-Mangan (Mn) durch (einen) zugelassene(n) Chelatbildner chelatisiert“Volitelně: Celkový mangan (Mn) v chelátu s povoleným(i) chelátotvorným(i) činidlem (činidly)“