"Management-Informationssystem" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Management-Informationssysteminformační systém pro potřeby řízení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die Einbeziehung der Risikomessungen in das tägliche Risikomanagement und die Zuverlässigkeit des Management-Informationssystems;začlenění měření rizika do každodenního řízení rizika a spolehlivost informačního systému pro vedení instituce;