"Münzen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Münzenmince

Beispieltexte mit "Münzen"

Münzen und Banknoten, ausgenommen gesetzliche ZahlungsmittelMince a bankovky, které nejsou oběživem
Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche ZahlungsmittelMince (jiné než zlaté mince), které nejsou zákonným platidlem
Münzen (außer in Schmuckgegenständen und Münzen, die nur noch als Altmetall oder Metallschrott verwendet werden können)Mince (kromě mincí vsazených do osobních ozdobných předmětů, mincí použitelných pouze jako kovový šrot a odpad)
Nur umlauffähige Banknoten und MünzenPouze upotřebitelné bankovky a mince
Gedenkmünzen weisen die gleiche Randprägung auf wie reguläre Münzen.Vlys hrany pamětních mincí je shodný s vlysem hrany běžných mincí.
Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus; Fantasieschmuck; MünzenPřírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince
aktivisch ausgewiesener Gegenwert der vom Staat ausgegebenen Münzen (nur NZB-Bilanzen);aktivní protipoložka mincí vydaných státem (pouze rozvaha národních centrálních bank);
Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Münzen und Ausgabe von (nicht für den Umlauf bestimmten)Emise mincí určených pro oběh a emise sběratelských mincí (nikoli pro oběh)
Billardspiele und Zubehör; Spiele, mit Münzen oder Spielmarken betrieben; elektrische Autorennspiele; sonstige GesellschaftsspieleKulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro lunaparkové, stolní a společenské hry; ostatní hry fungující po vhození mince nebo hrací známky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Konsultationen vor der Vernichtung von UmlaufmünzenKonzultace před zničením oběžných mincí
über Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzeno medailích a žetonech podobných euromincím
Gedenkmünzen dürfen nur einen Nennwert von 2 Euro haben.Pamětní mince mohou být pouze v nominální hodnotě dvou eur.
Sie müssen einen anderen Nennwert haben als Umlaufmünzen.jejich nominální hodnota musí být odlišná od nominálních hodnot oběžných mincí;
Umlaufmünzen werden zum Nennwert ausgegeben und in Umlauf gebracht.Oběžné mince se vydávají a uvádějí do peněžního oběhu v nominální hodnotě.
Sammlermünzen gelten nur im Ausgabemitgliedstaat als gesetzliches Zahlungsmittel.Sběratelské mince mají postavení zákonného platidla pouze ve vydávajícím členském státě.
Euro-Münzen haben eine gemeinsame europäische Seite und eine eigene nationale Seite.Euromince mají společnou evropskou stranu a zvláštní národní stranu.
Umlaufmünzen haben eine gemeinsame europäische Seite und eine eigene nationale Seite.Oběžné mince mají společnou evropskou stranu a zvláštní národní stranu.
Die Mitgliedstaaten können zwei Arten von Euro-Münzen ausgeben: Umlaufmünzen und Sammlermünzen.Členské státy mohou vydávat dva druhy euromincí: oběžné mince a sběratelské mince.