"Linie" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Linielinka

Beispieltexte mit "Linie"

Schaffung einer neuen genetisch veränderten LinieVytvoření nové geneticky upravené linie
Von einer westlich von Lundy Island nach Cardigan Harbour gezogenen LinieOd linie přímo na západ od Lundy Island po Cardigan Harbour
gedachte Linie auf der Prüfstreckepomyslná čára na zkušební dráze
Die schräge Linie vor der Zahl bedeutet negiertLomítko před číslicí znamená negaci
zur Schaffung einer neuen Linie verwendet werden,při použití k vytvoření nové linie;
Umrandung, senkrechte und waagerechte Linie schwarzObrys štítku, svislé a vodorovné čáry černé
Dies betrifft in erster Linie die Masseverbindungen.To se v první řadě týká ukostření.
die aktuellen Betriebsstunden von jedem Antrieb der Linie sehen.okamžité provozní čas jednotlivých pohonů linky.
Meeresgewässer des Mittelmeers östlich der Linie 5°36′ WestMořské vody Středozemního moře na východ od 5°36′ západní délky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Maschinenrichtliniesměrnice o strojních zařízeních
Niederspannungsrichtliniesměrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí
Linienbezeichnungoznač. linie
Liniendatendata linky
Liniennummerčíslo linky
Linien Sollwertpožadovaná hodnota linky
delegierte Richtliniesměrnice v přenesené pravomoci
Richtlinie EGsměrnice Komise
Richtlinie EAGsměrnice Euratom
Richtlinie (EU)směrnice (EU)
falsche Linienartchybný druh linky
ungültige Liniennummerneplatné číslo linky
Liniendaten nicht plausibeldata linky nepravděpodobná
Liniendatensatz wird angelegtzaložení datové věty linky
Stückzahlen Soll/Ist Kennliniekřivka požad./skut. počtů kusů
Unabdingbarkeit dieser RichtlinieZávazná povaha této směrnice
Geometrie der Isolinien.Geometrie izolinií.
Bereitstellung von KreditlinienPoskytování úvěrových linek
Leitlinien für UmweltschutzbeihilfenPokyny k podpoře na ochranu životního prostředí
dynamischem Linien- Überlagerungssystem,systém „Dynamic overlay lines“,
Kreditinstituten eingeräumte Kreditlinien,přísliby poskytnuté úvěrovým institucím;
Liniendaten - Falsche ParameterData linky - Chybné parametry
Linienmarkierung auf Fahrzeugen der Klassen O2, O3 und O4;Pruhové značení na vozidlech kategorií O2, O3 a O4.
Linie, die einen durch ein vom Menschen geschaffenes Bauwerk bedingten Bruch im Gelände darstellt.Linie představující zlom terénu kvůli člověkem vytvořené stavbě, která se nachází v daném terénu.
Linien- oder Mehrliniendarstellung, bei der das Geo-Objekt (Gebäude, Gebäudeteil) die Geländedarstellung berührt.Linie nebo multilinie, v níž se prostorový objekt (Building, BuildingPart) dotýká reprezentace terénu.
Original Einbauerklarung nach RichtlinieOriginální prohlášení o zabudování podle směrnice
Steigung der aufgenommenen WeggeberkennlinieStoupání sejmuté charakteristiky snímače dráhy pohybu
Fragen betreffend die Einhaltung der EHS-RichtlinieOtázky týkající se dodržování směrnice o systému ETS
Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der WasserrahmenrichtliniePlatby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
Artikel 30 Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der WasserrahmenrichtlinieČlánek 30 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
mindestens je Hektar und Jahr für Zahlungen aufgrund der Wasserrahmenrichtlinieminimální částka na hektar ročně u plateb podle rámcové směrnice o vodě
Ein Abschnitt der Uferlinie.Část pobřežní čáry.
Den Isolinien zugeordnete Werte.Hodnoty přiřazené k izoliniím.
Fehler in Kennlinienindex (Eingang)Chyba v indexu charakteristické křivky (vstup)
Folgende Richtlinien sind angewandtAplikovány byly následující směrnice
Anzeige „Störung Linie" leuchtet.Svítí indikace „Porucha linka“.
Eingabe Rohwert für KennlinienpunktZadání surové hodnoty bodu křivky
Eine Grenzlinie zwischen Verwaltungseinheiten.Linie ohraničující územní správní jednotky.