"Liege" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Liegelehátko

Beispieltexte mit "Liege"

Die Beweislast liege bei der Überwachungsbehörde.Důkazní břemeno nese Kontrolní úřad.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

beiliegendpřiložený
erliegenpodléhat
Fliegemotýlek
Fliegerletec
Aufliegeklotz/Aufliegeršpalík/Podložka
Einbaulage liegendhorizontální montážní poloha
Störungen liegen anvyskytly se poruchy či závady
Flach liegende Verwerfungplochý zlom
Vorliegen eines MarktversagensExistence selhání trhu
Nichtvorliegen von InteressenkonfliktenNepřítomnost střetu zájmů
Liegen Fotos bei, so müssen diese hinreichende Einzelheiten enthalten.Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně detailní.
Liegen annehmbare relevante Felddaten vor, so können diese benutzt werden.Pokud existují odpovídající přijatelné údaje získané v reálných podmínkách použití, mohou se použít:
Liegen Gewinnprognosen oder -schätzungen vor, ist der entsprechende Wert anzugeben.Pokud je učiněna prognóza nebo odhad zisku, uveďte číselný údaj.
Liegen sowohl VSO als auch VS1g vor, ist die höhere sich ergebende VAT zu verwenden.Je-li k dispozici VSO i VS1 g, použije se ta, která dává vyšší VAT.
Liegen keine geprüften Zahlen vor, so können die Institute Schätzungen heranziehen.Nejsou-li k dispozici auditované údaje, mohou instituce použít obchodní odhady.
Liegen Zeichnungen bei, dann müssen sie genügend Einzelheiten in geeignetem Maßstab enthalten.Pokud se předkládají výkresy, musí být ve vhodném měřítku a být dostatečně podrobné.
Liegen bei dem Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen.Personál bez potřebných znalostí je nutno vyškolit a instruovat.
Eng anliegende Kleidung tragen.Noste přiléhavý oděv.
Erkennung Liegendflasche / Rückstaudetekce ležící láhve / zahlcení
Anbaufläche für Einbaulage liegendstyčná plocha pro přístavbu motoru v horizontální montážní poloze
Erkennung Liegendflasche / RückstauDetekce ležící láhve / zahlcení
Anbaufläche für Einbaulage liegend.styčná plocha pro přístavbu v horizontální montážní poloze.
Glatter Fußboden; Herumliegende GegenständeHladká podlaha; kolem poházené předměty
Besonderen Vorschriften unterliegende AufträgeZakázky podléhající zvláštní úpravě