"Leihe" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "Leihe"

er ist an der Verwaltung der Leihe oder des Ankaufs der betreffenden Aktien oder öffentlichen Schuldtitel beteiligt;podílet se na řízení půjček nebo nákupů příslušných akcií nebo státních dluhopisů;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anleihevýpůjčka
Entleihervypůjčitel
Verleiherpůjčovatel
EU-Anleihepůjčky EU
öffentliche Anleiheveřejné půjčky
internationale Anleihemezinárodní půjčka
Rückkaufvereinbarungen und Wertpapierleihe.Dohody o zpětném odkupu a půjčky cenných papírů.
Titel 8: Anleihen und DarlehenHlava 8: Výpůjční a úvěrové operace
Öffentliche Schulden — NullkuponanleihenVeřejné zadlužení – bezkupónové dluhopisy
hinsichtlich der Anleihe- und Darlehenstransaktionenpokud jde o výpůjční a úvěrové operace:
Schuldentilgung (bestehende Anleihen) seit VorjahresendeUmoření dluhu (stávající dluhopisy) od konce předchozího roku
eine verleihende Partei bei einem Warenverleihgeschäft.půjčovatel komodit v případě půjček komodit.
Beihilfen für das Ausleihen hochqualifizierten PersonalsPodpora na výpůjčku vysoce kvalifikovaných pracovníků
Rückkaufvereinbarungen und Wertpapierleihe – Substitutionsrecht.Dohody o zpětném odkupu a půjčky cenných papírů – právo substituce.