"Laktose" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Laktoselaktóza

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Lactose und Lactosesirup (einschließlich chemisch reine Laktose)Laktosa a laktosový sirup (včetně chemicky čisté laktózy)
Diese Angaben sind für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit jedoch wichtig.Pro osoby s nesnášenlivostí laktózy mají ovšem tato označení velký význam.