"Kugelhahn" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kugelhahnkulový kohout

Beispieltexte mit "Kugelhahn"

Halter für Kugelhahndržák kulového kohoutu
Kugelhahn auf NO stellenKulový kohout nastavte na NO
Kugelhahn der Wasserversorgung ist geschlossenKulový kohout přívodu vody je zavřený
Kugelhahn der Druckluftversorgung ist geschlossenKulový kohout přívodu stlačeného vzduchu je zavřený
Kugelhahn öffnen bzw. Magnetventil auf Funktion überprüfenOtevřete kulový kohout resp. zkontrolujte funkci magnetického ventilu
Niederdruck Kugelhahn m. GewindeanschlußNízkotlaký kulový kohout se závitovou přípojkou
Kühlwasser – Vorlauf, Kugelhahn 1“ am Abgang der Dosieranlage - Ringrohrleitung wird vom Betreiber angebunden.Chladicí voda – přítok, kulový kohout 1" na výstupu dávkovacího zařízení - Kruhové potrubí napojuje provozovatel.
Prozeßwasservorsorgungsanschluß, Kugelhahn 1“ am Wasserzulauf – Wasserversorgungsleitung wird vom Betreiber angebunden.Připojení přívodu provozní vody, kulový kohout 1" na přívodu vody – Vodovodní potrubí napojuje provozovatel.
Prozeßwasservorsorgungsanschluß, Kugelhahn 3/4“ am Vorlagetank-Zulauf – Wasserversorgungsleitung wird vom Betreiber angekoppelt.Přívod užitkové vody do procesu, kulový kohout 3/4“ na přítoku předlohového zásobníku – napájecí vodovodní vedení připojuje provozovatel.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dreiwege-Kugelhahntrojcestný kulový kohout
2/2 Wegekugelhahn2/2cestný kulový kohout
3-Wege-Kugelhahn mit L-Bohrung, Dichtungen aus Teflon/Viton3cestný kulový kohout s vývrtem ve tvaru L, těsnění Teflon/Viton
Anschließend den Ablasskugelhahn am pneumatischen Druckübersetzer öffnenPoté otevřete výpustný kulový kohout pneumatického tlakového převodníku
Die beiden Pumpen für das Entleeren der Transportbehälter in die Vorlagebehälter der Dosieranlage sind vorhanden und werden mit je einem 3-Wegekugelhahn als Spülanschluß versehen.Součástí zařízení budou dvě čerpadla na přečerpávání prostředku z přepravních nádob do předlohových zásobníků dávkovacího zařízení. Každé čerpadlo bude vybaveno jedním 3cestným kulovým kohoutem, který bude sloužit jako proplachovací přípojka.