"Kuba" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

KubaKuba

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Inkubatorinkubátor
KubanerinKubánka
kubanischkubánský
Zwergbanane, Plantain, Kuba-BananeBanány rajské, banány plantajny, kubánské banány
verwendete Testdosen, Dauer der Exposition und der Inkubationszeit nach der Behandlung;použité zkušební dávky, doba expozice a doba inkubace po ošetření,
Zur Kultivierung sind geeignete Kulturmedien- und Inkubationsbedingungen (Kulturgefäße, CO2-Konzentration, Temperatur und Feuchtigkeit) zu verwenden.Pro udržování kultur by se měla používat vhodná kultivační média a inkubační podmínky (kultivační nádoby, koncentrace CO2, teplota a vlhkost).