"Krieg" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kriegválka

Beispieltexte mit "Krieg"

kalter Kriegstudená válka
asymetrischer Kriegasymetrická válka

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kriegsverbrechenválečný zločin
Kriegsschadenválečná škoda
Kriegsrechtválečné právo
Kriegswirtschaftválečné hospodářství
Bürgerkriegobčanská válka
Erster Weltkriegprvní světová válka
Zweiter Weltkriegdruhá světová válka
ehemaliger Kriegsteilnehmerválečný veterán
Internationales KriegsverbrechertribunalMezinárodní trestní tribunál
Kriegshandlungen oder bürgerkriegsähnliche Unruhen.válečný akt nebo občanské nepokoje.
Beförderung von Kriegswaffen und KampfmittelnPřeprava válečných zbraní a válečného střeliva
biologische Agenzien „für den Kriegsgebrauch“,biologické prostředky „přizpůsobené pro případ války“
Die Sektorvereinbarung gilt nicht für Kriegsschiffe.Odvětvová dohoda se nevztahuje na vojenská plavidla.
Waren für Friedhöfe und Gedenkstätten für KriegsopferZboží určené pro památníky nebo hřbitovy válečných obětí
Andere Wasserfahrzeuge, einschließlich Kriegsschiffe und Rettungsfahrzeuge, ausgenommen RuderbooteOstatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových
Andere Waffen (Feder-, Luft-, Gasdruckgewehre und -pistolen, Schlagstöcke; nicht zu Kriegszwecken)Ostatní zbraně (např. pušky, karabiny a pistole na stlačený vzduch nebo na plyn, obušky) (kromě zbraní pro vojenské účely)
In der Nachkriegszeit hielt schließlich der technische Fortschritt schrittweise Einzug in die Käseherstellungsmethoden.Poválečné období se vyznačuje postupným zaváděním technického pokroku do metod výroby sýra.