"Kreuzung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kreuzungkřížení

Beispieltexte mit "Kreuzung"

im Norden: Straße 6513 bis zur Kreuzung mit Straße 65.na severu: silnice č. 6513 až po křižovatku se silnicí č. 65.
die bei der Kreuzung zur Erzeugung der Population verwendeten Sorten;odrůdy, jež byly použity při křížení k vytvoření populace;
die keine höhengleiche Kreuzung mit Eisenbahn- oder Straßenbahnschienen hat.která se úrovňově nekříží s žádnou železnicí ani tramvajovou tratí.
Die beiden reinen Rassen sowie ihre Kreuzung stammen ursprünglich aus dem Gebiet.Obě čistá plemena i jejich kříženci jsou historicky místního původu.
Die Kreuzung hat keine feststellbare Auswirkung auf die Besonderheit des Erzeugnisses.Křížení nemělo na specifické vlastnosti produktu pozorovatelný dopad.
in gerader Linie nach Norden bis zur Kreuzung Nassi (Kreuzung der Straßen 264 und 25)přímou čarou k severu až ke křižovatce v Nassi (křižovatka silnic č. 264 a č. 25),
keine höhengleiche Kreuzung mit Straßen, Eisenbahn- oder Straßenbahnschienen, Radwegen oder Gehwegen hat undse úrovňově nekříží s žádnou pozemní komunikací, železnicí ani tramvajovou tratí, cyklistickou stezkou ani stezkou pro pěší; a

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Pferde, Esel und Kreuzungen (Equidae)koně, osli a kříženci (Equidae)
Stachelbeeren (Einschl. Kreuzungen mit anderen Beerenspecies)Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)
andere Gitter und Geflechte, an den Kreuzungsstellen verschweißtOstatní mřížovina, síťovina a pletivo, svařované v místech křížení drátů
Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frischklementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy
Zulässig sind auch Kreuzungen aus zwei Rassen mit zertifizierter Abstammung.Povoluje se rovněž využívání „kříženců těchto dvou plemen s ověřeným původem“.
den Kreuzungspunkt mit einer Luftstraße oder einer Flugverkehrsberatungsstrecke.bodu křižování letové cesty nebo poradní tratě.
Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder WeichenHrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení