"Kreditkosten" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Kreditkostenvýpůjční náklady

Beispieltexte mit "Kreditkosten"

Diese Berichtigungen gemäß Artikel 2 Absatz 10 der Grundverordnung betrafen Transport-, Versicherungs- und Kreditkosten.Tyto úpravy byly provedeny v souladu s článkem 2(10) základního nařízení a týkaly se dopravy, pojištění a úvěru.
Auf dieser Grundlage wurden Berichtigungen für Verpackungs-, Transport- und Kreditkosten sowie für Antidumpingzölle vorgenommen.Na tomto základě byly provedeny úpravy v případě nákladů na balení, přepravu, poskytnutí úvěru a antidumpingová cla.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

I. Grundgleichung zur Darstellung der Gleichheit zwischen Kredit-Auszahlungsbeträgen einerseits und Rückzahlungen (Tilgung und Kreditkosten) andererseitsI. Základní rovnice vyjadřující ekvivalenci mezi čerpáním na jedné straně a splátkami a poplatky na straně druhé.