"Kraftkompensation" auf Tschechisch


Kraftkompensationkompenzace síly


Beispieltexte mit "Kraftkompensation"

Verschiebt den Nullpunkt der KraftkompensationPosune nulový bod kompenzace síly
Der Befehl aktiviert und deaktiviert die Kraftkompensation.Tímto příkazem se aktivuje a deaktivuje kompenzace síly.
Der Sondermodus Kraftkompensation" kann nur im Expertenmodus über das Fenster Sondermodus Kraftkompensation aufgerufen werden und dient zum Erstellen einer Kraft-Weg-Kurve.Speciální režim kompenzace síly" je možno vyvolat jen v expertním režimu prostřednictvím okna s názvem Speciální režim kompenzace síly. Slouží k vytváření křivky síly v závislosti na dráze.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Software Sondermodus Kraftkompensation" neu hinzuByl doplněn software Speciální režim kompenzace síly"