"Kluft" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kluftpropast

Beispieltexte mit "Kluft"

digitale Kluftdigitální propast
Innovationen können die Integration schwächen, wie beispielsweise das Phänomen der digitalen Kluft oder die Arbeitsmarktsegmentierung zeigen.Inovace může vést k oslabení začlenění, jak lze vidět například u jevů jako digitální propast nebo segmentace trhu práce.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Druckluftstlačený vzduch
Druckluftanschlusspřípojka stlačeného vzduchu
ungeölte Druckluftneolejovaný stlačený vzduch
Druckluft vorhandenstlač. vzduch existuje
zentrale Druckluftversorgungcentrální zdroj stlačeného vzduchu
Druckluftversorgung überprüfen.zkontrolujte zásobování stlačeným vzduchem.
Hauptventil der Druckluftversorgunghlavní ventil přívodu stlačeného vzduchu
Kluftgrundwasserleiter sind Gesteine, in denen sich das Grundwasser durch Klüfte, Fugen oder Brüche in ansonsten festem Gestein bewegt.Puklinové kolektory jsou horniny, v nichž proudí podzemní voda preferenčně plochami diskontinuity v jinak pevné hornině.
Gefahr vor pneumatischer DruckluftNebezpečí v důsledku působení stlačeného vzduchu
gefilterte, nicht geölte Druckluftfiltrovaný, neolejovaný stlačený vzduch
Handabsperrventil zum manuellen Abstellen der Druckluftruční uzavírací ventil k ručnímu uzavření přívodu stlačeného vzduchu
Abschließbare Druckminderer zum Einstellen der DruckluftZavírací redukční tlakové ventily sloužící k nastavení tlaku stlačeného vzduchu
Gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluftfiltrovaný olejovaný nebo filtrovaný neolejovaný stlačený vzduch
Gefilterte und geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluftfiltrovaný a olejovaný nebo filtrovaný neolejovaný stlačený vzduch
Druckluftsysteme stehen unter Druck.Pneumatické soustavy jsou pod tlakem.
Druckluftversorgung ist nicht ausreichendPřívod stlačeného vzduchu je nedostatečný
Druckluft Förderzylinder (für Einblasrohr)Pneumatický dopravní válec (k vháněcí trubce)
Druckluftanschluss an allen Wartungseinheitenpřipojení vedení stlačeného vzduchu ke všem jednotkám pro přípravu stlačeného vzduchu
Druckluft Förderzylinder (für Dosierkolben)Pneumatický dopravní válec (k dávkovacímu pístu)
Druckluftanschluss an allen WartungseinheitenPřipojení vedení stlačeného vzduchu ke všem jednotkám pro přípravu stlačeného vzduchu
Druckluftführende Rohr- und SchlauchverbindungenPotrubní a hadicové spoje na stlačený vzduch