"Kette" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ketteřetěz

Beispieltexte mit "Kette"

Start der Kettespuštění řetězce
warten auf Start Kettečekejte, dokud se nespustí řetězec
warten auf Start KetteVyčkejte spuštění sledu kroků
Beim Abspringen der Kette Instandhaltungspersonal informierenJestliže tento řetěz spadne, informujte personál technické údržby
nach Abspringen und Montageversuch der Kette „Schutzhaube“po spadnutí a pokusu o montáž řetězu „ochranného krytu“
nach Abspringen 
und Montageversuch 
der Kette „Schutzhaube“po odskočení a pokusu montáže ochranného krytu řetězu
Die Kette des Grundkörpers wird dabei von Kopfantrieb über die Antriebseinheit bewegt.Řetěz základního tělesa je poháněn čelním pohonem přes hnací jednotku.
Diese Werkstoffe sind ein wichtiges Glied in der Kette zur Herstellung hochwertiger Produkte.Tyto materiály jsou významnou součástí dodavatelského řetězce výroby s vysokou hodnotou.
gegebenenfalls die Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte tatsächlich gehalten werden,řetězec ovládaných podniků jejichž prostřednictvím jsou hlasovací práva skutečně držena, pokud takové podniky existují;
auf Unterauftragnehmer der Unterauftragnehmer des Hauptauftragnehmers oder weitere Stufen in der Kette der Unterauftragsvergabe.subdodavatele subdodavatelů hlavního dodavatele nebo dále na nižší úrovni subdodavatelského řetězce.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Automatikkettenautomatické řetězce
Bearbeitungskettenobráběcí řetězy, řetězce
Kettenresetsresetování všech sledů
Kettentyptyp řetězu
Motorkettenmotorové řetězy
Kettenrad Abtriebvýstupní strana pohonu řetězového kola
Not-Aus Schrittketteřetězec kroků nouz. vyp.
freilaufende Kettenvolnoběžné řetězy
Vorbereitung Kettenpříprava řetězců
Prüfschritte Kettenkontrolní kroky řetězců
Schrittkette beendetřetězec kroků dokončen
Schrittketten anzeigezobrazení řetězce kroků
Kettenrad Motor Antriebřetězové kolo motorového pohonu
Start der Schrittkettespuštění řetězce kroků
Stützrolle für Rollenkettepodpěrný váleček válečkového řetězu
Gurt- und KettenfördererPásový a řetězový dopravník
Befehlskette und StrukturLinie vedení a struktura
Anordnungskette und StrukturLinie velení a struktura
starte Schrittkette Grundstellungspuštění řetězce kroků Základní poloha
Mitnehmer (=Verbinder Rollenkette)unašeč (=spojovací prvek válečkového řetězu)
Ketten und Teile davon aus KupferŘetězy a jejich části a součásti, z mědi
Kettensägen mit eingebautem nicht elektrischem MotorŘetězové pily s vestavěným neelektrickým motorem
Ketten (ohne Gelenkketten) und Teile dafür, aus Eisen, Stahl oder KupferŘetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly
Ketten aus Eisen oder Stahl, mit geschweißten Gliedern (ohne Gelenkketten, Gleitschutzketten und Stegketten)Řetězy se svařovanými články ze železa nebo oceli (kromě kloubových řetězů a řetízků, protismykových řetězů a článkových řetězů)
Warten bis Lesekette Bereitčekejete, dokud nebude připraven čtecí řetězec
Prüfen ob Lesekette BereitKontrola připravenosti čtecího sledu kroků
Das Kettenrad ist wartungsfrei.Řetězové kolo je bezúdržbové.
Folgende Schrittketten werden angezeigtSystém zobrazuje tyto krokové řetězce
Überwachungsschrittkette der Sensor Datenkontrolní řetězec kroků dat senzorů
Typabhängige Klebeschablone für EtikettenŠablona na nalepování etiket určitého typu
Gurten, Flachplattenketten, Staurollenketten, Rollenelementenpásů, destičkových řetězů, akumulačních válečkových řetězů, válečkových prvků