"Kassette" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kassetteaudiokazeta
Kassettekazeta

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Videokassettevideokazeta
Kassettengeräte mit analogem und digitalem AbnehmersystemKazetového typu, s analogovým a digitálním snímacím systémem
Sicherheitskassetten und ähnliche Waren aus unedlen MetallenPříruční pokladny, bezpečnostní skříňky nebo kazety apod., z obecných kovů
Hohe Produktsicherheit durch Kassettenausführung ohne ToträumeVysoká bezpečnost produktu díky kazetovému provedení bez mrtvých prostor
Ausrüstung mit Kassettenbetrieb und Ladeschleusen und mit einer der folgenden Eigenschaften:zařízení s provozem kazeta – kazeta a uzávěry náplně (load-locks), která mají některou z dále uvedených charakteristik:
Plattenspieler, Schallplatten-Musikautomaten, Kassetten-Tonbandabspielgeräte und andere TonwiedergabegeräteGramofony, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje
Teile für Plattenteller, -spieler, Kassettenabspiel-, Magnetband- und andere Bild- und Tonaufnahme- und -wiedergabegeräte, aus Kunststoffen, ohne TonköpfePlastové části dílů gramofonů, přehrávačů záznamů, kazetových přehrávačů a přístrojů zaznamenávajících na magnetický pás, jiných přístrojů k pořizování nebo reprodukci obrazových nebo zvukových záznamů kromě záznamových přenosek