"Kasse" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kassepokladna

Beispieltexte mit "Kasse"

Für jede Bareinzahlung in die Kasse des Rechnungsführers ist eine Quittung auszustellen.Na všechny platby v hotovosti účetnímu je vydáno potvrzení.
Für jede Bareinzahlung in die Kasse des Rechnungsführers oder des Zahlstellenverwalters wird eine Quittung ausgestellt.Na platbu v hotovosti do pokladny vydá účetní nebo správce zálohových účtů potvrzení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Videokassettevideokazeta
Staatskassestátní pokladna
Sparkassespořitelna
Kassetteaudiokazeta
Kassenarztsystemstandardní lékařská péče
Vorschuss der Staatskassezáloha
Kassettengeräte mit analogem und digitalem AbnehmersystemKazetového typu, s analogovým a digitálním snímacím systémem
durchschnittlicher Kassenbestand je Monat;průměrně měsíčně držená hotovost,
Prüfungen der Wertpapier- und KassenbeständeKontroly cenných papírů a hotovosti
Die Kassenmittel bestehen aus folgenden Elementen:Stav pokladny se skládá z:
Artikel 160 Prüfungen der Wertpapier- und KassenbeständeČlánek 160 Kontroly cenných papírů a hotovosti
Hohe Produktsicherheit durch Kassettenausführung ohne ToträumeVysoká bezpečnost produktu díky kazetovému provedení bez mrtvých prostor
durchschnittlicher Kassenbestand gegenüber durchschnittlichen Ausgaben je Tag;průměrně držená hotovost ve vztahu k průměrným denním výdajům,
Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení