"Kartoffel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kartoffelbrambor

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kartoffelnbrambory
für den Kartoffelanbaupro produkci spotřebních brambor na jakoukoliv níže uvedenou základní sadbu brambor:
Anforderungen an Basis-KartoffelpflanzgutPodmínky pro základní sadbu brambor
Kartoffeln, frisch oder gekühltBrambory, čerstvé nebo chlazené
Kartoffeln, vom 1. Januar bis 15. MaiBrambory, od 1. ledna do 15. května
Kartoffeln (einschließlich Früh- und Pflanzkartoffeln)Brambory (včetně raných a sadbových)
Kartoffeln, frisch oder gekühlt, andere als Pflanzkartoffeln/SaatkartoffelnBrambory, čerstvé nebo chlazené, jiné než sadbové
Kartoffeln, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, jedoch nicht weiter zubereitetBrambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené
Kartoffeln, zubereitet oder haltbar gemacht, einschließlich Kartoffelchips (nicht mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht oder gefroren)Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, včetně bramborových lupínků (kromě sušených, ve vinném octě nebo kyselině octové nebo ve formě mouky, krupice nebo vloček)
Sie sind von Kartoffelfäule befallen;je napadena hnilobami,
Kapitel 6 Beihilfe für StärkekartoffelnKapitola 6 Pomoc pro škrobovou bramboru
Zur Stärkeherstellung bestimmte KartoffelnBrambory na škrob
EU-Klassen für Basispflanzgut von KartoffelnTřídy Unie pro základní sadbu brambor
Trockenfutter, Stärkekartoffeln, Obst und GemüseSušená krmiva, brambory, určené pro výrobu škrobu a ovoce a zelenina
Mindestanforderungen an Vorstufenpflanzgut von KartoffelnMinimální podmínky pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor
Mindestanforderungen an Partien von Kartoffel-VorstufenpflanzgutMinimální podmínky pro partie sadby brambor předcházející základní sadbě brambor