"Kartell" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kartellkartel

Beispieltexte mit "Kartell"

verbotenes Kartellnezákonná dohoda
internationales Kartellmezinárodní kartel
Erstens bestand das Kartell nur bis längstens 2007.Zaprvé, kartel přestal fungovat nejpozději v roce 2007.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kartellanmeldungohlášení restriktivních praktik
Kartellabspracherestriktivní obchodní postup
Kartellgesetzgebungkontrola restriktivních praktik
Kartellgenehmigungschválení restriktivních praktik
Entscheidung Nr. S178/2011/KS-16953/2011/840/RP der tschechischen Kartellbehörde.Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. S178/2011/KS-16953/2011/840/RP.
Der Kommission liegt allerdings keine Kartellklage gegen die betroffenen Unternehmen vor.V tomto ohledu si Komise není vědoma žádného antitrustového řízení týkajícího se dotčených společností.
Bislang hat die Kommission diesbezüglich keine kartellrechtliche Untersuchung eingeleitet.Komise však do této chvíle žádné antitrustové řízení neiniciovala.
Der Bezugszeitraum und das EU-Japan-Kartell überschneiden sich von Januar 1992 bis zum 31. Dezember 1995.Pokud jde o uvažované období, přesah trval od ledna 1992 do 31. prosince 1995.
Stärkung der für das Kartellrecht und die staatlichen Beihilfen zuständigen Behörde und Erbringung einer glaubhaften Durchsetzungsbilanz.Posílit antimonopolní orgány a orgány státní podpory a vybudovat důvěryhodné záznamy vymáhání.
Zum anderen leiteten die deutschen Behörden im Februar 2011 eine Kartelluntersuchung gegen einige deutsche Hersteller von Tischartikeln ein.Německé orgány zahájily na druhou stranu v únoru 2011 u některých německých výrobců stolního nádobí a náčiní šetření týkající se kartelu.