"Karte" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Kartekarta
Karteplán

Beispieltexte mit "Karte"

Karte und Radarbild müssen dieselbe Orientierung haben.Mapa a radarový snímek musejí mít stejnou orientaci.
Karte und Radarbild müssen über getrennte Helligkeitsregler verfügen.Mapový obraz a radarový snímek musejí mít samostatné ovládání jasu.
Monitor für die Analog/Digital KarteMonitor analogové/digitální karty
KarteZkouška radarového snímku, s překrytím informacemi z ostatních plavidel a podkladovou mapou
Die Karte wird reinitialisiert.Karta se znovu inicializuje.
Die Karte wird neu initialisiert.Karta se nově inicializuje.
Diese Verbindungen sind nur zur Programmierung der Karte aktiv.Tato spojení jsou aktivní jen při programování karty.
Scannerkarte meldet keine Bereitschaft (2 LEDs an Karte prüfen)Karta skeneru nehlásí stav připravenosti (zkontrolujte 2 kontrolky LED na kartě)
Unterhalb der Initialisierung der Karte kann diese neu gestartet werden.Pod inicializací karty lze kartu znovu spustit.
Karte des Höffigkeitsgebiets mit eingezeichneten erzführenden Bereichenpodrobná prospekční mapa lokalizace mineralizovaných oblastí
Karte umgeschaltet werden.Navíc je možno přepínat mezi režimem průměrných a okamžitých hodnot karty.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Masterkartemasterová karta
Speicherkartepaměťová karta
Kartellanmeldungohlášení restriktivních praktik
Kartellabspracherestriktivní obchodní postup
Kartellgesetzgebungkontrola restriktivních praktik
verbotenes Kartellnezákonná dohoda
internationales Kartellmezinárodní kartel
Karten mit E-GeldfunktionKarty s funkcí elektronických peněz
Karten mit MagnetstreifenKarty se zabudovaným magnetickým proužkem
Karten zur BargeldabhebungKarty s hotovostní funkcí
Kartenübersicht für NachbarländerSeznam map pro sousední země
Kartenübersicht für EU-MitgliedstaatenSeznam map pro členské státy EU
Name der KartenebeneJméno vrstvy
Zahlungen mit DebitkartenPlatby kartou s debetní funkcí
Kontonummer / KreditkartennummerČíslo účtu / Číslo kreditní karty
Kreditkarten (mit Kreditfunktion)Karty s kreditní funkcí
Kreditkarten (ohne Kreditfunktion)Karty s funkcí odloženého debetu
Kartenebenen für das Geodatenthema ‚Boden‘Vrstvy pro téma prostorových dat Půda
Kartenebenen für das Geodatenthema ‚Gebäude‘Vrstvy pro téma prostorových dat Budovy
Kartenorientierung, -positionierung und -verschiebungOrientace mapy, poloha a posouvání
Kartenebenen für das Geodatenthema ‚Bodennutzung‘Vrstvy pro téma prostorových dat Využití území
Kartenebenen für das Geodatenthema ‚Bodenbedeckung‘Vrstvy pro téma prostorových dat Krajinné pokrytí
Kartenebenen für das Geodatenthema ‚Energiequellen‘Vrstvy pro téma prostorových dat Energetické zdroje
Karten, emittiert von inländischen ZahlungsdienstleisternKarty vydané rezidentskými poskytovateli platebních služeb
Kartenprüfnummer der KreditkarteMezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) / Datum konce platnosti a bezpečnostní kód kreditní karty
Bedruckte Postkarten, auch illustriertTištěné dopisnice, též ilustrované
Datum der verwendeten Hintergrundkarte.Datum užité podkladové mapy.
davon: echte Kreditkartenkredite (Euro)z toho: úročený úvěr z kreditních karet (v eurech)
Scannerkarte nicht ordnungsgemäß gebootetScannerkarte nicht ordnungsgemäß gebootet (Karta skeneru se nespustila správně)
Beschädigte Fahrerkarten und SchaublätterPoškozené karty řidiče nebo záznamové listy
Leitungsschutzschalter Scannerkartenversorgung hat ausgelöstZareagoval ochranný vypínač napájení karty skeneru
Beschreibung: Rosafarbenes Plastikkartenmodell (Kreditkartenformat).Popis: Růžový doklad z plastové hmoty typu kreditní karty.