"Kapitel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kapitelkapitola

Beispieltexte mit "Kapitel"

siehe Kapitelviz kapitola
KAPITEL 15 NUTZUNGSRECHTEKAPITOLA 15 SMLOUVY, PRONÁJMY A LICENCE
Kapitel 14 (Gute Laborpraxis (GLP))Kapitola 14 (Správná laboratorní praxe)
KAPITEL 10 PREIS- UND VOLUMENMESSUNGKAPITOLA 10 CENOVÉ A OBJEMOVÉ MÍRY
Kapitel 13 Zahlungen für RindfleischKapitola 13 Platby pro hovězí a telecí
Kapitel 14 Einheitliche FlächenzahlungKapitola 14 Program poskytnutí plateb v jednotném prostoru
KAPITEL 11 BEVÖLKERUNG UND ARBEITSEINSATZKAPITOLA 11 OBYVATELSTVO A VKLADY PRÁCE
KAPITEL 14 UNTERSTELLTE BANKGEBÜHREN (FISIM)KAPITOLA 14 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY NEPŘÍMO MĚŘENÉ (FISIM)
KAPITEL 12 VIERTELJÄHRLICHE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGENKAPITOLA 12 ČTVRTLETNÍ NÁRODNÍ ÚČTY
siehe "Störungsarten" in diesem Kapitelviz ”Druhy poruch” v této kapitole
Lösungen im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem KapitelRoztoky definované v poznámce 4 k této kapitole
Rohrzucker im Sinne der Unterpositions-Anmerkung 2 zu diesem KapitelTřtinový cukr specifikovaný v poznámce k položkám 2 této kapitoly
gewebeähnliche Erzeugnisse im Sinne der Anmerkung 4 c) zu diesem KapitelTextilie uvedené v poznámce 4 písm. c) k této kapitole
aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2 zu diesem KapitelZ tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 k této kapitole
Zu Kapitel 96 gehören nicht:Do této kapitoly nepatří:
entzündbare Gase (siehe Kapitel 2.2);hořlavé plyny (viz oddíl 2.2),
entzündbare Feststoffe (siehe Kapitel 2.7).hořlavé tuhé látky (viz oddíl 2.7).
Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel X.Respektujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole X.
die Wettbewerbsregeln gemäß Kapitel V einhalten.dodržují pravidla hospodářské soutěže uvedená v kapitole V.
Im Inhaltsverzeichnis wird folgendes Kapitel eingefügt:V obsahu se vkládá kapitola, která zní:
Dieses Kapitel gilt nicht für Ausfuhrkreditbürgschaften.Tato kapitola se nevztahuje na zajištění vývozních úvěrů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anwendungsbereich des KapitelsOblast působnosti kapitoly
KAPITEL 18 AUSSENKONTO ÜBRIGE WELTKAPITOLA 18 ÚČTY NEREZIDENTŮ
Kapitel 3 Prämie für EiweißpflanzenKapitola 3 Cena proteinových plodin
Kapitel 8 Beihilfe für EnergiepflanzenKapitola 8 Pomoc pro energetické plodiny
Kapitel 6 Beihilfe für StärkekartoffelnKapitola 6 Pomoc pro škrobovou bramboru
Kapitel 7 Milchprämie und ErgänzungszahlungenKapitola 7 Mlékárenská cena a doplňková platba
Kapitel 15 Ergänzende einzelstaatliche DirektzahlungenKapitola 15 Dodatečné přímé národní platby
KAPITEL 17 SOZIALSCHUTZSYSTEME EINSCHLIESSLICH ALTERSSICHERUNGKAPITOLA 17 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ PENZÍ
von Erzeugnissen des Kapitels 8Z produktů kapitoly 8
Mittel innerhalb eines Kapitels,převody prostředků v rámci kapitol;
Beleuchtungskörper des Kapitels 85;svítidla nebo osvětlovací zařízení kapitoly 85;
pharmazeutische Erzeugnisse (Kapitel 30);farmaceutické výrobky (kapitola 30) nebo
Dephosphorationsschlacken des Kapitels 31;zásaditá struska (Thomasova struska) kapitoly 31;
Hülsenfrüchte und Zuckermais (Kapitel 7);luštěniny nebo kukuřice cukrová (kapitola 7);
Flechtwaren und Korbmacherwaren des Kapitels 46;košíkářské a proutěné výrobky nebo jiné výrobky kapitoly 46;