"Kapazität" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Kapazitätkapacita

Beispieltexte mit "Kapazität"

Kapazität in TonnenKapacita (v tunách)
Beschreibung der Kapazität.Popis kapacity.
Kapazität der installierten WärmepumpenVýkon instalovaných tepelných čerpadel
Kapazität des Wirtschaftszweigs der UnionKapacita výrobního odvětví Unie
Kapazität der unterstützten Kinderbetreuungs- und BildungseinrichtungenKapacita podporovaných zařízení pro péči o děti nebo vzdělávacích zařízení
Zu veröffentlichende angebotene KapazitätNabídka kapacity má být zveřejněna
D ist die gegebenenfalls vorhandene zusätzliche Kapazität.D je dodatečná kapacita, je-li k dispozici.
Zu veröffentlichende prognostizierte zonenübergreifende KapazitätPrognóza kapacity mezi zónami má být zveřejněna
Unionsweite Leistungsziele für den zentralen Leistungsbereich KapazitätVýkonnostní cíle na úrovni Evropské unie v klíčové oblasti výkonnosti týkající se kapacity
Reparatur- und Instandhaltung von Zentralheizungskesseln mit industrieller KapazitätOpravy a údržba kotlů k ústřednímu vytápění, jiných než pro domácnosti
D ist die für den jeweiligen Monat gegebenenfalls vorhandene zusätzliche Kapazität.D je dodatečná kapacita pro daný měsíc, je-li k dispozici.
den Preis der Kapazität (Währung/MW),cenu za kapacitu (měna/MW),
die vom Markt nachgefragte Kapazität (MW),kapacitu (MW) požadovanou trhem,
die an den Markt vergebene Kapazität (MW),kapacitu (MW) přidělenou trhu,
verfügbare Kapazität während des Ereignisses,dostupný výkon během události,
Angegebene Kapazität eines AbstractMonitoringObject.Explicitní schopnost objektu AbstractMonitoringObject.
Aufbau der institutionellen Kapazität von Mikrokreditanbietenden;zvyšovat institucionální způsobilost poskytovatelů mikroúvěrů;
verfügbare Kapazität pro Marktzeiteinheit während des Ereignisses,dostupná kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly po dobu trvání události,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Produktionskapazitätvýrobní kapacita
Lagerkapazitätskladovací kapacita
Beförderungskapazitätpřepravní kapacita
Kapazitätsreserven der AusführerVolná kapacita vývozců
Gesamtkapazität in BRZCelková kapacita v hrubé tonáži
Produktionskapazität (in t)Výrobní kapacita (v tunách)
Projekte zum Kapazitätsaufbau;projekty budování kapacit,
Wärmekapazität je Flächeneinheittepelná jímavost na jednotku plochy
die jährliche Schiffsrecyclinghöchstkapazität.maximální roční objem recyklace lodí.
Kapazitätsreserven in der VR ChinaVolná kapacita v ČLR
Kapazitäten zur Abwicklung von MehrgebietslizenzenKapacita k vyřizování licencí pro více území
Kapazitäten zur Ermittlung und Verwaltung von GroßkreditenSchopnost identifikovat a řídit velkou expozici
Kapazitäten — Maßnahmen der Internationalen ZusammenarbeitKapacity – Činnosti mezinárodní spolupráce
Kapazitäten für die Erfüllung der Aufgaben einer Überwachungsorganisation:Kapacita umožňující výkon funkcí kontrolní organizace:
Kapazitäten zur Bereitstellung von alternativen umweltfreundlichen Kraftstoffen.kapacita pro zpřístupnění alternativních čistých pohonných hmot.
Kapazitäten — Unterstützung der kohärenten Entwicklung forschungspolitischer KonzepteKapacity – Podpora soudržného rozvoje výzkumných politik
Anzahl Tage bei oder über FeldkapazitätPočet dnů, kdy je vlhkost půdy na nebo nad hranicí polní kapacity
Rollierende Auktionen für „Day-ahead“-KapazitätKlouzavé aukce kapacity v režimu na následující den
Schätzen Sie für jedes betreffende Produkt und für alle EWR-Hersteller die GesamtkapazitätPro každý z dotčených výrobků uveďte odhad celkové kapacity všech výrobců EHP.
wegen der Amortisierung der Anlagen zurückgestellte Investitionen in die VerteilungskapazitätOdložené investice do distribuční kapacity vzhledem k odpisům aktiv
wegen der Amortisierung der Anlagen zurückgestellte Investitionen in die ÜbertragungskapazitätOdložené investice do přenosové kapacity vzhledem k odpisům aktiv
wegen der mit den Anlagen erzielten Rendite zurückgestellte Investitionen in die VerteilungskapazitätOdložené investice do distribuční kapacity vzhledem k návratnosti aktiv
wegen der mit den Anlagen erzielten Rendite zurückgestellte Investitionen in die ÜbertragungskapazitätOdložené investice do přenosové kapacity vzhledem k návratnosti aktiv
Batteriekapazität für 4 StundenKapacita baterie na 4 hodiny
der Erhöhung der Flughafenkapazitäten,zvyšování kapacity letišť;
Hafenkapazität und multimodale Anbindungenkapacita přístavu a multimodální propojení
max. Datenverwaltungskapazität ist überschrittenpřekročena max. kapacita správy dat
Produktionskapazität der ausführenden HerstellerVýrobní kapacita vyvážejících výrobců
Niedrige Pufferkapazität, leichtverdauliche AusgangserzeugnisseNízká pufrovací kapacita a vysoce stravitelné komponenty
Hafenanbindungen, Modernisierung Eisenbahn, Eisbrecher-Kapazitätenpropojení přístavů, modernizace železnic, kapacita pro rozbíjení ledu