"Kanzler" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Kanzlerkancléř

Beispieltexte mit "Kanzler"

Der Kanzler stellt den Beschluss den Parteien zu.Usnesení se doručuje účastníkům řízení prostřednictvím vedoucího soudní kanceláře.
Diese Unterlagen werden dem Kanzler des Gerichtshofs übermittelt.Tyto dokumenty se zašlou vedoucímu kanceláře Soudního dvora.
Der Kanzler veranlasst die Zustellung des Beschlusses des Gerichtshofs.Předání rozhodnutí Soudního dvora zajišťuje vedoucí soudní kanceláře.
Der Beschwerdeausschuss ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung.Odvolací komise jmenuje svého tajemníka a stanoví pravidla upravující jeho službu.
Das Gericht für den öffentlichen Dienst ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung.Soud pro veřejnou službu jmenuje svého tajemníka a upraví jeho postavení.