"Kalibrierfenster" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kalibrierfensterokno Kalibrace

Beispieltexte mit "Kalibrierfenster"

Durch Drücken der Taste wird das Kalibrierfenster geöffnet.Stisknutím tohoto tlačítka se otevře okno kalibrace.
Ein-/Ausblenden des Fensters Kalibrierfenster für externe SensorenOtevření/Zavření okna Kalibrace pro externí senzory
Im Projektfenster können Fügeabläufe, Manuelle Betriebsarten, Kalibrierfenster, Kalibrierfenster externe Sensoren, Reglerparameter (Expertenmodus) und Antriebsparameter (Expertenmodus) ausgewählt werdenV rámci okna Projekt si můžete vybrat Připojovací procesy, Ruční provozní režimy, okno Kalibrace, okno Kalibrace externích senzorů, Parametry regulátoru (expertní režim) a Parametry pohonu (expertní režim)