"Kalender" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kalenderkalendář

Beispieltexte mit "Kalender"

einen Kalender der „Handelstage“ für alle Mitgliedstaaten festlegt;k určení kalendáře „obchodních dnů“ pro všechny členské státy;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

danach jedes vollständige Kalenderjahr;poté každý úplný kalendářní rok;
F110: Wirtschaftsjahr, Kalenderjahr oder ZeitraumF110: hospodářský rok, kalendářní rok nebo období
Diese werden nach Kalenderjahren in Euro erstellt.Tyto účty jsou vedeny v eurech za kalendářní rok.
die Masse der pro Kalenderjahr anrechenbaren Outputfraktionen;hmotnost výstupních frakcí vzniklých recyklací za kalendářní rok;
durchschnittliche Beschäftigtenzahl im vorausgegangenen Kalenderjahr;průměrný počet zaměstnaných osob v předchozím kalendářním roce,
Der Gültigkeitszeitraum einer Streckenflugbewertung beträgt 12 Kalendermonate.Platnost hodnocení LOE je dvanáct kalendářních měsíců.
Der Gültigkeitszeitraum der Streckenflugüberprüfung beträgt 12 Kalendermonate.Platnost traťového přezkoušení je dvanáct kalendářních měsíců.