"Kaffeemaschine" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kaffeemaschinekávovar

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Elektrische Kaffeemaschinen und Teemaschinen für den Haushalt (einschließlich Perkolatoren)Elektrické přístroje na přípravu kávy nebo čaje, pro domácnost (včetně perkolátorů)
Mühlen, Kaffeemaschinen und Geräte zum Öffnen und Verschließen von Behältnissen und VerpackungenMlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů