"Januar" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Januarleden

Beispieltexte mit "Januar"

Außenstände zum 1. JanuarNesplacený dluh k 1. lednu
Kartoffeln, vom 1. Januar bis 15. MaiBrambory, od 1. ledna do 15. května
Gezeichneter Anteil ab 1. Januar 2014Podíl upsaný od 1. ledna 2014
Eingezahltes Kapital zum 1. Januar 2014Splacený základní kapitál k 1. lednu 2014
Gezeichnetes Kapital zum 1. Januar 2014Upsaný základní kapitál k 1. lednu 2014
Darlehen vom 12. Januar 2006 (Maßnahme 14)Úvěr poskytnutý dne 12. ledna 2006 (opatření č. 14)
Artikel 1 Absatz 2 gilt jedoch ab 1. Januar 2012.Ustanovení čl. 1 odst. 2 se však použije ode dne 1. ledna 2012.
Zuteilungskoeffizient für den Teilzeitraum Januar 2014Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce ledna 2014

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Er gilt ab dem 1. Januar 2013.Použije se ode dne 1. ledna 2013.
die Veräußerung von DMA (Januar 2013);prodej společnosti DMA (leden 2013),
Frühkartoffeln, vom 1. Januar bis 30. JuniRané brambory, od 1. ledna do 30. června
Ihre Geltungsdauer endet am 9. Januar 2015.Jeho platnost vyprší dne 9. ledna 2015.
Ihre Geltungsdauer endet am 10. Januar 2014.Jeho platnost vyprší dne 10. ledna 2014.
Frühe Navel (Ernte zwischen Oktober und Januar)Rané pomeranče Navel (sklizeň od října do ledna)
Mittelfrühe Clementinen (Ernte zwischen November und Januar)Středně rané klementinky (sklizeň od listopadu do ledna)