"Italien" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ItalienItálie

Beispieltexte mit "Italien"

Italien hat die Zulassung des Produkts am 20. Dezember 2012 erteilt.Itálie tento přípravek povolila dne 20. prosince 2012.
Italien hat eine Beihilferegelung angemeldet, die auf Unternehmen jedweder Größe Anwendung findet.Italské orgány oznámily zavedení režimu podpory pro všechny typy podniků, bez ohledu na jejich velikost.
Italien trägt dafür Sorge, dass in dem in Anhang I beschriebenen Impfgebiet folgende Maßnahmen getroffen werden:Itálie zajistí, aby v oblasti očkování podle přílohy I:
Italien hat unverzüglich Maßnahmen getroffen und zur Verhütung der Seuchenverschleppung u. a. infizierte Geflügelbestände gekeult.Itálie podnikla okamžitá opatření na kontrolu šíření nákazy, včetně označení nakažených hejn drůbeže.
Italmatch Chemicals Spa, Genua, ItalienItalmatch Chemicals Spa, Janov, Itálie
Anschrift: ohne festen Wohnsitz in Italien.Adresa: bez trvalého bydliště v Itálii.
Global Srl, via Rondinera 51, 24060 Rogno, Bergamo, ItalienGlobal Srl, via Rondinera 51, 24060 Rogno, Bergamo, Itálie
mit Sondermaßnahmen zur Stützung des Eiermarktes in Italieno některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Itálii
mit Sondermaßnahmen zur Stützung des Geflügelfleischmarktes in Italieno některých opatřeních na podporu trhu v odvětví drůbežího masa v Itálii
über die Zulassung von Verfahren zur Einstufung von Schweineschlachtkörpern in Italienkterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Itálii
Die ausländischen Vermögenswerte bei DMA bestehen größtenteils aus Werten der öffentlichen Hand in Italien.Většinu zahraničních aktiv společnosti DMA tvoří aktiva italského veřejného sektoru.
Ausgestellt in Italien seit 2005Vydávaný v Itálii od roku 2005
Ausgestellt in Italien von 1959 bis 1989Vydávaný v Itálii od roku 1959 do roku 1989
Der Eintrag für Italien erhält folgende Fassung:Položka pro Itálii se nahrazuje tímto:
Der Italien betreffende Teil wird wie folgt geändert:část týkající se Itálie se mění takto:
Diese Formeln sollte somit in Italien zugelassen werden.Tyto vzorce by proto měly být v Itálii povoleny.
Der nationale Kenncode ist dem ISO-Code für Italien nachgestellt.ISO kód Itálie se uvádí před národním identifikačním kódem.
Ein dritter Hersteller, der den Antrag unterstützt, ist in Italien ansässig.Třetí výrobce sídlí v Itálii a žádost podporuje.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Italienischitalština
Genitaliengenitálie
italienischitalský
Regionen Italiensitalské regiony
PCI Batteriespeichersysteme im südlichen MittelitalienPSZ – akumulátorové systémy v jižní a střední Itálii
Die Klasse A1 gilt nur auf italienischem Staatsgebiet.Skupina A1 platí pouze na území státu.
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den italienischen Staat.Opatření je financováno italským státem.
Referenznummer des italienischen Antrags im Register für BiozidprodukteReferenční číslo žádosti Itálie v rejstříku pro biocidní přípravky
Daher kann die Beihilfe von den italienischen Behörden nicht gewährt werden.Italské orgány tedy nemohou uvedenou podporu provést.
in Frankreich, Österreich, Italien, Rumänien und in der Tschechischen Republik;České republice, Francii, Itálii, Rakousku a Rumunsku;
Haben die italienischen Behörden Simet einseitig eine Gemeinwohlverpflichtung auferlegt?Uložily italské orgány společnosti Simet jednostranně závazek veřejné služby?
Bidirektionaler Gasdurchfluss zwischen Italien, der Schweiz, Deutschland und Belgien/FrankreichObousměrné toky mezi Itálií, Švýcarskem, Německem a Belgií/Francií: